ČSNS podporuje Jaroslava Baštu

Předsednictvo ČSNS na svém dnešním jednání podpořilo kandidaturu poslance Jaroslava Bašty na prezidenta České republiky. Předsednictvo ČSNS v této souvislosti oceňuje jeho nezpochybnitelný morální profil, politické zkušenosti a odborné předpoklady dlouholetého diplomata a vyzývá proto všechny členy a příznivce ČSNS k podpoře Jaroslava Bašty v prezidentské volbě.

Jsme proti cenzuře!

Včera došlo k protiústavnímu zablokování některých informačních webů jako zvedavec.org, protiproud.cz atd. ČSNS je proti cenzuře!

Válka na Ukrajině

Je smutné, že na Ukrajině vypukla válka. Stejně smutné ale bylo, když USA za 5 miliard dolarů zorganizovalo převrat na Ukrajině v roce 2014 a ještě smutnější bylo, když k tomu využilo ukrajinské neonacisty, kteří od té doby dění na Ukrajině silně ovlivňují. Tragické bylo nepotrestané upálení lidí v Oděsese a konflikt na Donbase. Skandální je adorování Bandery jako národního hrdiny...

Všechno má své příčiny, důvody a konce. Doufejme, že po této válce bude následovat mír.

Pravomocné rozhodnutí

Rozsudek o tom, že "tzv. 37. celostátní sjezd ČSNS, který proběhl 15. 6. 2019", byl zfalšovaný, nabyl právní moci. Dne 29. 11. 2021 odmítl Vrchní soud v Praze odvolání Vladislava Svobody. Vedení ČSNS se bude moci znovu ujmout jeho právoplatné vedení pod předsednictvím Dr. -Ing. Michala Klusáčka. Škody, které podvodem Vladislav Svoboda způsobil ČSNS, jsou však značné. Je neuvěřitelné, že lze beztrestně paralizovat fungování strany na 2,5 roku.

Odkaz:
Rozsudek s doložkou
Odmítnutí odvolání

Z rozhodnutí soudu: Dr. -Ing. Michal Klusáček je předsedou ČSNS

Dne 11. 6. 2021 vynesl soud rozsudek o právoplatnosti "tzv. 37. celostátního sjezdu ČSNS", který proběhl 15. 6. 2019. Tento sjezd nesvolal předseda ČSNS ani na něj nebyl pozván žádný člen strany, přesto na jeho základě došlo k přepisu statutárních orgánů strany a sídla strany v rejstříku Ministerstvu vnitra.

Soud jsme vyhráli v plném rozsahu.

Předsedou ČSNS je tedy Dr. -Ing. Michal Klusáček. Jméno podvodem zapsaného předsedy Vladislava Svobody bude z rejstříků politických stran a hnutí po dvou letech zpětně vymazáno a všechna rozhodnutí, která ČSNS pod jeho vedením učinila, budou soudem zrušena. Vše patrně proběhne až po rozhodnutí odvolacího soudu, na který se V. Svoboda obrátí, což avizoval v soudní síni. Odvolací soud však s nejvyšší pravděpodobností věc pouze potvrdí.

Odkaz: rozsudek

Politické spektrum o české pravici a levici

Michal Klusáček, předseda ČSNS, byl opět v Politickém spektru. Debata byla o české pravici a levici, kdo koho hájí, že současná levice i některá pravice nyní hájí především sexuální a jiné menšiny a nikoliv zájmy pracujících, jak to bylo dříve atd.

Michal Klusáček v Politickém spektru

Pusťe si video kliknutím na tento odkaz.

Matka dovolila synovi, aby se ve dvou letech stal holčičkou

Paradoxní na LGBT aktivistech a jiných individuích je to, jak si protiřečí. Na jednu stranu vám budou tvrdit, že neexistují typicky mužské a ženské aktivity, povolání a role. Jakmile si však chlapeček začne hrát panenkou, nechají ho přeoperaovat na holčičku. Západní státy jsou v rozkladu.

Odkaz na článek je zde.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru