Program ČSNS ve volbách do EP 2014

  1. Zachování české koruny a nezávislé České národní banky, znovuvytvoření českých zlatých rezerv ke krytí české koruny, zákaz zadlužování Česka u zahraničních subjektů, definování lichvy a její potírání.
  2. Vytvoření energetické nezávislosti Česka; sloučení elektrických rozvodných sítí a ČEZu do jednoho národního podniku, přechod od uhelných elektráren k jaderným, zrušení dotací slunečním a větrným elektrárnám.
  3. Ochranu českého potravinářství a trhu s potravinami, přechod na potravinovou soběstačnost v základních potravinách a blokování dovozu nekvalitních potravin důslednými kontrolami jejich čerstvosti a kvality.
  4. Odmítnutí "juvenilní justice", která představuje nástroj destrukce tradiční rodiny a šikany nepoddajných občanů, odmítnutí naší účasti v budování nového světového řádu.

Rozhovor s předsedou ČSNS o volbách do EU

Co je projekt "www.EUneníCOOL.cz"

"EU není COOL" je projekt České strany národně sociální, který byl představen v rámci voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 a navazuje na postoj strany z roku 2003, kdy se konalo referendum o připojení České republiky k EU.

Před deseti lety jsme se stavěli proti našemu vstupu do EU nikoliv kvůli odmítání ekonomické integrace a spolupráce s Evropou, ale protože jsme předpokládali, že podmínky, za kterých do EU vstupujeme, se brzy změní v náš neprospěch. Očekávali jsme, že nedlouho po našem připojení k EU dojde ke zhoršení ekonomické situace země, zavedení cenzury (dnes eufemisticky zvané "politická korektnost") a útokům na tradiční hodnoty spojené s omezením osobní svobody. Naše předpovědi se naplnily.

Projekt EU není COOL reaguje na toto "utahování šroubů", které nám EU servíruje. Teď už bohužel nejde jen o to, že si tady cizí společnosti dělí naše národní bohatství, a že EU záměrně vysokými cenami elektřiny, pohonných hmot a vody ničí ekonomiku státu. Dnes jsme dospěli do další fáze. Jelikož je už naše ekonomika téměř plně v rukou západních "investorů", začala se EU zaměřovat na další aspekt v budování svého superstátu, na občany.

Aby bylo možné vytvořit evropský superstát, je nutné mít nástroje, které Bruselu umožní eliminovat odpor konkrétních lidí. A co pro nás tedy EU připravila? Nástroj na rozbití základního článku fungující společnosti - rodiny. EU pod rouškou "ochrany práv dětí" vymyslela "juvenilní justici". Jedná se o zákony, které umožňují odebírat děti z fungujících rodin. Normy juvenilní justice označují rodiče za potenciálního pachatele, na kterého se uplatňuje "presumpce viny". Pokud někdo nabude dojmu, že Vaše vlastní dítě vychováváte v rozporu s nadiktovanou politickou a společenskou korektností nebo Vám bude chtít ze závisti uškodit, zmíní se o Vás na sociálním pracovišti a Váš potomek bude z rodiny odebrán. Samy děti budou ve škole vedeny k obezřetnosti a hlášení jakýchkoliv domácích konfliktů. Těžko uvěřitelné? Ano, bohužel a spousta lidí tomu neuvěří, dokud někdo z jejich blízkého okolí nebude touto mašinérií zasažen. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste hledali na internetu heslo "juvenilní justice", v oficiálních cenzurovaných médiích se o ní mnoho nedozvíte.

Dobrou zprávou ovšem je, že pořád ještě nezrušili volby, pořád jsme to my všichni, kdo může rozhodnout, zda dáme Evropské unii palec dolů a zájmům českých obyvatel palec nahoru.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru