Určování pravosti podpisů

Představte si, že jednoho hezkého dne u vašeho bytu někdo zazvoní, v rukou bude mít směnku a bude chtít, abyste mu ji proplatil. Vy namítnete, že jste žádnou směnku nepodepsal, dotyčný vás zažaluje a u soudu vyhraje. Bude mu k tomu stačit pouze posudek specialisty v oboru "písmoznalectví", který bude tvrdit, že podpis je váš. Že to není možné? Bohužel je.

Rozhodující slovo v posuzování pravosti podpisů má totiž v našem soudnictví specialista v oboru "písmoznalectví". Takových specialistů jsou u nás necelé tři desítky. Protože mluvíme o specialistech, každý by očekával, že budou ve svém oboru vystudovaní a nezávislí. Tak to ovšem není a v tom je první zádrhel.

Obor "písmoznalectví" se u nás nestuduje a nikdy nestudoval - to zaprvé a zadruhé "písmoznalci" jsou jmenováni Ministerstvem spravedlnosti na návrh "Poradního sboru ministra spravedlnosti pro otázky písmoznalectví", skládajícího se pouze z příslušníků policie, tedy Ministerstva vnitra. To znamená, že si policisté u soudů vytvořili skupinu svých lidí, kteří dělají posudky bez znalostí vědního oboru, zato se silnými vazbami na vyšetřovatele. O jaké nezávislosti tedy může být řeč? Představme si tuto absurditu na jiném příkladě. Spadl most, viník bude buď projektant nebo stavební firma. Soud rozhodne podle posudku statika. Kdyby byl tento statik nevystudovaný a notabene do funkce dosazen někým z Ministerstva vnitra, jakou váhu by jeho posudek měl? Samozřejmě žádnou. Ovšem soud by přesto podle něho rozhodl. Řeknete si - blbost, tak to nemůže fungovat. Ale funguje. Bohužel taková je současná praxe při dokazování pravosti podpisů.

Tedy naše soudnictví je založeno na zcela bezprecedentním přístupu k určování pravosti dokumentů. Vyšetřovatel tak s vámi může udělat cokoliv a stačí mu k tomu pouze posudek od tzv. "písmoznalce", který v oboru není vystudovaný a ještě ke všemu byl jmenovaný v podstatě vyšetřujícím orgánem a dost možná je kamarád onoho vyšetřovatele. Že to v jiných oborech bude stejné, je nasnadě. Pokud se v soudnictví bude prolínat moc důkazní s mocí vyšetřující, jako je tomu nyní, nemůže si být nikdo v ničem jistý. A příklad na začátku článku je ten nejmírnější, protože samozřejmě nejde jen o směnky, ale o dokazování pravosti podpisů vůbec - a to se týká všech důležitých dokumentů, třeba podpisů na smlouvách pro katastr nemovitostí, závětí, atd.

Co se týká tzv. "oboru písmoznalectví", jako takový neexistuje. To je důležitá informace pro všechny, proti kterým byl posudek "písmoznalce" použit. Je pouze vědní obor grafologie neboli znalost ručního písma, která je akreditována jako kurz na Ministerstvu školství. Posudky z oboru grafologie i z tzv. "oboru písmoznalectví" jsou posudky pouze subjektivní, a tudíž je nutno vždy tyto posudky doplnit dalšími důkazy. A zde se dostáváme k zádrhelu číslo dvě. Soudy u nás často rozhodují na základě jednoho subjektivního "znaleckého posudku".

Protože při dokazování různých kauz je obor grafologie velmi mocný, vznikly tlaky ho odstranit jako specializaci. Jak? Zavedli novou věc - "písmoznalectví" jako samostatný obor. Nyní následuje to, že je "písmoznalectví" převáděno pod další obor: "kriminalistika - expertiza ručního písma". Proč? Aby se vysvětlilo, že tzv. "písmoznalci" jsou vždy jen policisté. Co bude následovat? Bude zrušen "obor grafologie" a pak bude dokonáno. Veškerá moc v dokazování pravosti podpisů bude v rukou uzavřené skupiny 30 lidí. Jak se potom ovšem bude dokazovat pravost podpisů, nechci ani domýšlet. Policie má důkazy obstarávat, a nikoliv si je psát!

Procházíme celospolečenským úpadkem a politická krize a stav našeho soudnictví spolu úzce souvisí. Pokud dojde k tomu, že budou lidé souzeni pouze na základě subjektivních znaleckých posudků, které budou vyhotovovat kamarádi kamarádů a soudy podle nich budou soudit, tak tu máme kromě směnek, závětí a podvodů při převodech nemovitostí také zaděláno na "pěkné" politické procesy nového druhu. Takže lidé, bděte!

18. října 2013
Michal Klusáček
předseda ČSNS

Literatura:

Články:

 

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru