Výsledky 37. sjezdu ČSNS

Na 37. sjezdu ČSNS, který se konal 26. 9. 2015 na radnici v Kladrubech nad Labem byl znovu zvolen předsedou Ing. Michal Klusáček. Členkou předsednictva byla zvolena Anna Grabowská, dále potom Ing. Petr Ježek Ph.D. a Antonín Krátký. Předsedou Kontrolní a rozhodčí komise byl zvolen MUDr. Radovan Vilím za členy potom Karel Doskočil a Miroslav Brázdil.

Sjezd navštívila Ing. Lenka Gotthardová CSc., starostka Kladrub nad Labem. Paní starostka v posledních komunálních volbách dovedla k vítězství kandidátku ČSNS ziskem 57% hlasů. Na sjezdu hovořila o práci na radnici a o průběhu rekonstrukce a financování Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Apelovala především na to, aby nikdy nedošlo k jeho privatizaci, protože by to v dlouhodobé perspektivě vedlo k zániku tohoto unikátního chovu koní.

Předseda ČSNS přednesl zprávu o stavu ČSNS a úkoly, na které se ČSNS navenek v následujících letech bude soustředit - nadcházející komunální a parlamentní volby. Směrem dovnitř se ČSNS zaměří především na ukončení administrativního omezování jejího fungování vyplývajícího z jejího polistopadového vývoje. Zároveň se vedení ČSNS zasadí o přebudování strany v moderní politickou jednotku nového typu, na kterou bude reagovat okolí, nikoliv naopak. Důležité pro všechny členy ČSNS a především její vedení je schopnost předvídat a být pokaždé o krok dál než její protivníci a konkurenti a vlastní iniciativou si vytvářet prostor pro své zviditelnění a zatraktivnění.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru