Volební projev

Vážení občané,

nízká účast u voleb do senátu dokazuje, že naprostá většina voličů považuje senát za zbytečný. I já jsem přesvědčený o tom, že senát nepotřebujeme a právě proto do něj kandiduji. Tímto bych rád svůj zdánlivě rozporuplný postoj vysvětlil.

Myslím si, že nikdo nemůže shledat nic kacířského na tom, když se domnívám, že názory obyvatel by měly znít na půdě parlamentu a že většinové názory by měly být základem pro všechny zákony.

Bohužel v dnešní době se politika potřebám a vůli lidí vzdaluje. Je to vidět především na senátu. Nikomu ze senátorů nevadí, že k senátním volbám chodí pouze 20% voličů. Nikdo z nich za tím nechce vidět žádný signál, ačkoliv je jasné, že nízká volební účast znamená, že si lidé senát nepřejí, že ho přehlížejí a pohrdají jím.

Pokud se našich senátorů zeptáte na to, proč senát máme, budou blábolit něco o pojistce demokracie a jiné naučené fráze. Všichni však víme, že senát je ve skutečnosti "trafikou" pro vysloužilé politiky.

Možná bych proti tomuto "odkladišti vysloužilých politiků" tolik nevystupoval, kdyby nás ovšem každoročně nestál jednu miliardu korun a kdyby nebyl odrazem arogance naší politické scény.

Tato nabubřelost je dále živená způsobem financování politických stran. Parlamentní politické strany jsou štědře dotovány státem a tento dostatek peněz je hlavním důvodem, proč je česká politika tak bezobsažná, urážlivá a hrubá.

Pokud politické strany prosazují, aby studenti platili školné, když argumentují tím, že vysokoškoláci po studiu více vydělávají a proto si výuku mají platit, pak by měly začít nejprve u sebe. Protože i politici na tom nejsou po zvolení tak zle. Proto ať jsou politické strany financovány výhradně z členských příspěvků, ubude tím útočných volebních kampaní, neznámých sponzorů, do politiky se vrátí obsah a občan nebude pro politické strany důležitý pouze v den konání voleb.

Z historie je známo, že přehlížení většiny a arogance je vždy předzvěstí změny. Za sebe bych si přál, aby tyto změny proběhly ústavní cestou a to je hlavní důvod mé kandidatury.

Proto pokud budu zvolen, budu na půdě senátu neúnavným buřičem a kritikem této instituce a zasadím se o zrušení financování politický stran ze státního rozpočtu.

Kdo mě zná ví, že je těžké mě umlčet. Pokud někdo namítne, že jako jeden nic nezměním odpovím, že "k zažehnutí plamene je potřeba jiskra a nebudu jedním, nýbrž prvním".

Chtěl bych požádat především ty, kteří v minulosti k senátním volbám nechodili, aby letos udělali výjimku a dali mi svůj hlas. Bude to hlas proti senátu, proti aroganci a já všem slibuji, že "s vlky tančit nebudu".

20. září 2010

Jaroslav Rovný
předseda ČSNS, starosta Hroznětína

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru