Voliči rychle zjistí kdo s kým a proti komu v novém volebním dotazníku

Praha, 21. září 2017 - Měsíc před parlamentními volbami byl spuštěn volební dotazník, který voličům umožňuje jednoduché a srozumitelné porovnání 25 největších kandidujících stran. Pomocí 20 otázek návštěvníci webu www.volebnidotaznik.cz zjistí, jaká strana je jejich postojům názorově nejvíce a nejméně nakloněna. Autor dotazníku tak vyzývá občany k volební účasti a hlasování na základě programových postojů stran.

Volební dotazník slouží především nerozhodnutým voličům, kteří chtějí získat základní přehled o postojích největších 25 kandidujících stran k aktuálním, ale i kontroverzním otázkám naší společnosti. Dotazník tak poskytuje jednoduchou a srozumitelnou formou možnost dozvědět se, jaká politická strana je každému názorově, ve vybraných oblastech, nejblíže. "Odpovědi na otázky jsem získal přímou komunikací se zástupci stran, či pečlivým studiem dostupných programů," komentuje vznik dotazníku autor Michal Klusáček, předseda České strany národně sociální. "Jsem zastáncem demokratických voleb, proto se snažím touto cestou ukázat voličům, že i menší strany si zaslouží jejich pozornost. Pokud by se voleb zúčastnili i ti nerozhodnutí s tím, že pouze vyjádří svůj postoj, výsledky by byly možná úplně jiné," dodává Klusáček.

Vystoupit z EU i NATO chtějí 3 strany

Díky dotazníku se každý rychle dozví, jak se strany staví například k našemu působení v NATO, které konkurenční volební kalkulačka nezohledňuje. "Zajímá-li Vás tedy pouze otázka NATO, jedním kliknutím zjistíte, že 5 stran z 25 ve svém programu hovoří o našem vystoupení. A pouze tři strany chtějí vystoupit jak z NATO, tak Evropské unie." vysvětluje autor.

Jak volební dotazník funguje?

Výsledky se počítají následujícím způsobem. Pokud Vy a strana máte shodný a jasný názor (ano, nebo ne) na konkrétní otázku, přičítá se 1. Pokud máte opačný názor, přičítá se -1. Pokud strana nemá bod v programu a Vy máte jasný názor, také se přičítá -1. Ve všech dalších kombinacích se přičítá 0. Výsledek se zobrazuje v procentech. 100 % znamená, že se stranou souhlasíte ve všech bodech dotazníku, přičemž strana má vždy jednoznačný postoj. 0 % znamená, že strana prosazuje polovinu z toho, co Vy chcete. -100 % znamená, že strana zastává vždy opačná stanoviska než Vy, nebo body, které považujete za důležité, nemá v programu. Při shodných procentech jsou strany seřazeny abecedně.

Autorem dotazníku je Michal Klusáček jako soukromá osoba, a to s ohledem na novelu volebního zákona, která vnáší nejistotu do toho, co politická strana v rámci kampaně smí, a co nesmí použít. Volební dotazník totiž propaguje i jiné politické strany, proto nemůže být zahrnut pouze do financování volební kampaně České strany národně sociální.

Volební dotazník je dostupný na http://www.volebnidotaznik.cz od 21. září 2017.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru