Michal Klusáček (od 2012)

Michal Klusáček je členem České strany národně sociální od roku 2010. Na začátku roku 2011 se stal 1. místopředsedou a na konci následujícího roku předsedou strany. Během svého působení ve straně stabilizoval její fungování. Strana pod jeho vedením začala jasně formulovat požadavky na českou neutralitu a vytvořila program, který reaguje na potřeby současné společnosti v otázce řízení státu, jeho bezpečnosti, právního systému, zdrojů a infrastruktury, vzdělání, hospodářské politiky a sociální a zdravotní péče v duchu národně sociální politky. 

Michal Klusáček je doktor technických věd, letecký inženýr. V letech 2001 - 2007 vystudoval obor konstrukce leteckých a raketových motorů na Samarské státní aerokosmické univerzitě. Během studia obdržel prestižní stipendium od firmy Alcoa a byl vyhlášen nejlepším absolventem roku Fakulty motorů leteckých aparátů. Jeho diplomová práce (na téma parametrické projektování stupně odstředivého kompresoru) byla přepracována a vydána v roce 2010 jako učebnice. Po absolvování vysoké školy navrhl pro českou firmu výkonovou řadu průmyslových ventilátorů s vysokou účinností, které se vyrábějí dodnes. Doktorát absolvoval na  Institutu pro letecké motory ve Stuttgartu, kde vyvinul podle vlastního návrhu nový typ rotoru se vzduchovými ložisky pro turbodmychadla. Během těchto prací se stal autorem zhruba třech desítek patentových přihlášek v Německu, EU, USA a Číně. Jeho nová konstrukce rotoru turbodmychadla poprvé na světě umožnila použít vzduchová ložiska ve všech pracovních bodech, které nové motory vyžadují, tedy i ve velmi vysokých otáčkách. Celosvětově maximální dosaženou obvodovou rychlost u jakéhokoliv agregátu s aerodynamickými ložisky svým návrhem zvýšil o téměř 50 %.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru