Lékař Marek Obrtel kandiduje na senátora

Prostějov, 12. července 2018 – Lékař a záchranář Marek Obrtel usiluje v říjnových volbách o senátorské křeslo. Nabízí zkušenosti získané z velitelských a řídících pozic ve vojenských i civilních institucích, které vybudoval nejen v České republice, ale i během zahraničních vojenských misí. Svoji kandidaturu opírá o tři hlavní témata, jimiž jsou obnovení obranyschopnosti naší země, zachování tradiční rodiny a obnovení efektivního a fungujícího systému zdravotnictví. Kandiduje za Českou stranu národně sociální v senátním volebním obvodě číslo 62 – Prostějov.

Podplukovník Marek Obrtel letos poprvé kandiduje na senátorský post, skrze nějž chce prosazovat české národní zájmy. „V minulosti jsme byli svědky levo-pravého rozdělení světa, dnes však „frontová linie“ vede jinde. Proti národům a národním státům stojí zájmy korporátního a nadnárodního sektoru, který nevybíravými a nedemokratickými způsoby národní státy ničí. To omezuje naše svobody zcela novým způsobem, což nedokážu přehlížet. Vždy budu bojovat za národní zájmy naší vlasti, za její suverenitu, nezávislost a bezpečnost,“ vysvětluje Obrtel důvod své kandidatury.

Obnovení obranyschopnosti naší země

Skrze senátorský mandát bude Marek Obrtel usilovat o posílení občanské informovanosti a připravenosti na různé krizové situace. Svým hlasem chce obnovit a upevnit sounáležitost občanů k naší zemi a k sobě navzájem a iniciovat změnu charakteru ozbrojených sil, tedy Armády ČR, na domobranecký model švýcarského typu adaptovaný na české podmínky. „S tím souvisí mimo jiné znovuzavedení všeobecné branné povinnosti a vojenského výcviku, který je nutným předpokladem pro fungování obranyschopnosti naší vlasti,“ dodává Obrtel.

Zachování tradiční rodiny

Marek Obrtel je zastáncem modelu tradiční rodiny, který považuje za základ zdravé společnosti a podmínku pro správný vývoj a dobrou výchovu dětí. Věří v jedinečnost obou pohlaví, která se vzájemně doplňují svojí odlišností. „Aby se mohl stát dlouhodobě a hlavně udržitelně rozvíjet, musí fungovat především rodina, základní prvek státu. Není mi lhostejná naše nízká porodnost a špatné sociální zabezpečení mladých pracujících rodin. Podporuji proto matky (i otce) na rodičovské dovolené a chci, aby stát citelně zlepšil podmínky pro zakládání a fungování tradičních rodin. Zásadně odsuzuji prvky juvenilní justice,“ říká Obrtel.

Obnovení efektivního a fungujícího systému zdravotnictví

Své působení v Senátu chce Marek Obrtel využít také k tomu, aby vytvořil tlak na změnu zdravotního systému, ze kterého by rád odstranil prvky „velkého“ byznysu a vrátil mu jediný správný středobod zájmu – člověka a jeho nízkou nemocnost. Ctí především léčbu příčin, nikoliv pouze důsledků nejrůznějších onemocnění. „Za svého působení ve vysokých armádních funkcích v rámci vojenského zdravotnictví, jakož i během výkonu funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, ale i v běžném životě zdravotníka – lékaře se stále častěji setkávám s neduhy našeho zdravotnického systému. Ty jej nejen ničí a paralyzují, ale také morálně a finančně vysávají. Hluboce si vážím odvahy, trpělivosti, obětavosti a nasazení těch českých lékařů, zdravotních sester a ostatních zdravotníků, které tento systém ještě nezlomil a jsou v něm stále schopni efektivně nejen pracovat, ale i dát svým pacientům kousek sebe sama,“ dodává Obrtel.

O hlasy voličů se bude ucházet na kandidátce České strany národně sociální za senátní volební obvod číslo 62 - Prostějov. „Těší mě, že se právě Marek Obrtel rozhodl kandidovat za ČSNS, která již 121 let šíří myšlenky národního státu. Při vzniku Československa, na kterém se naše strana před sto lety podílela, prohlásil jeho první prezident T. G. Masaryk: „Státy se udržují týmiž ideály, z nichž se zrodily.“. Od ideálů zakladatelů Československa jsme se odklonili, avšak Marek Obrtel je člověk, který v sobě tyto hodnoty nosí a bude je prosazovat,“ říká Michal Klusáček, předseda ČSNS. Dodává, že je Marek Obrtel kandidátem s uceleným názorem na obranu země a bezpečnostní rizika, do nichž počítá i ohrožení role tradiční rodiny.

Příloha: tisková zpráva

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru