Korporátům se mohou postavit pouze národy

Praha, 5. dubna 2017 - Česká strana národně sociální působí na politické scéně už 120 let, výročí jejího založení si v dubnu 2017 připomněli její členové i významné české osobnosti. Při příležitosti oslavy uvedl předseda strany Michal Klusáček, proti čemu ČSNS v minulosti bojovala, a poukázal na to, že zlo mění své názvy, má však společnou podstatu - touhu ovládnout svět. Podle jeho slov je hrozbou současnosti nástup korporatokracie, která usiluje o odstranění národů podobně jako kdysi nacismus nebo komunismus. 

120 let uplynulo od založení České strany národně sociální, která se významně podílela na vzniku Československa. Představitelé strany se při příležitosti oslav výročí sešli, aby vzpomenuli své zakladatele a pojmenovali zlo současnosti, korporatokracii. „Stavěli jsme se proti nacismu, stavěli jsme se proti komunismu. V současné době, ačkoliv se zabýváme především komunální politikou, stojíme stále na stejné straně. Zlo se trochu transformovalo a dnes to již není internacionalismus, je to korporatokracie, vláda korporátů,“ zmiňuje v úvodní řeči Michal Klusáček, předseda strany.

Destrukce demokracie

Podstata korporatokracie, pojem, za kterým stojí John Perkins, vede dle Klusáčka k destrukci demokratického státu: „V současné době jsme v období, kdy korporáty a nadnárodní společnosti získávají daleko víc moci na úkor státu a my si myslíme, že to je špatně, protože takováto politika vede k destrukci demokracie.“

Tento přístup ČSNS ocenil ve svém projevu také Jaroslav Vodička, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, který členům popřál úspěšný vstup do světa sněmovní politiky s cílem naplňovat potřeby občanů, a nikoliv zájmy magnátů.

K lidu níž a s lidem výš

Nyní mimoparlamentní ČSNS hájí zájmy českého státu v otázce bezpečnosti, energetické a potravinové soběstačnosti, státního právního systému nebo kvalitní infrastruktury. Svým zřetelně vymezeným programem tak zdůrazňuje priority národního státu v návaznosti na myšlenky spoluzakladatele strany Václava Klofáče, který tehdejší stranu úředníků a dělníků řídil heslem: „K lidu níž a s lidem výš.“

Setkání k 120. výročí se symbolicky uskutečnilo v prostorách malostranské restaurace U Glaubiců, kde se zrodila první myšlenka na založení strany. Oslav se zúčastnila i 97letá vnučka Václava Klofáče Milena Kolářová, která v krátkém medailonku přiblížila povahu prvního československého ministra národní obrany a jeho chuť k politickému boji a změně. Rovněž členům ČSNS vzkázala „aby pokračovali v ideálech, které dědeček měl a které do poslední chvíle svého života plně užíval“.

Podporu ČSNS vyjádřili svojí účastí dále významní hosté jako Martin Jan Stránský (vnuk Jaroslava Stránského), ekonomka Ilona Švihlíková, prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, sociolog Petr Hampl nebo režisér Jan Kačer.

Součástí oslavy vzniku strany bylo pietní položení květin u pomníku Václava Klofáče v Dobříkově, kterého se zúčastnil starosta obce Jiří Svatoš, a uctění památky prvního předsedy strany Františka Kváči a bývalých členů Edvarda Beneše a Milady Horákové v Praze.


KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru