Kolonie jsme s vámi nedrancovali

Nelegální migrace, kvóty, solidární fond, povinná solidarita…. Slova, která slyšíme již několik let ve všech pádech. K tomu si přidejme ještě výzvy evropských politiků o solidaritě se státy, které čelí současné migrační krizi. Nestoudnost, tento falešný nářek, či dokonce drzost by měl být adresován do Londýna, Paříže, Bruselu… Připomenout těmto politikům „zlaté imperiální časy,  kdy platilo to známé: Nad britským impériem - slunce nezapadá “. Slavný výrok, který ještě před 70lety symbolizoval tehdejší rozpínavost Británie. Tedy zejména ekonomické drancování britských kolonií, jako byla Indie, Pákistán, Cejlon, … či státy černé Afriky. Británie v tom užívání svého blahobytu na cizí úkor, nebyla sama. Obdobně imperiálně vládly nad „svými“ poddanými v koloniích tehdejší mocnosti, jako Francie, Belgie, Itálie, Holandsko, Španělsko, Portugalsko…..  Je také dokreslením jejich temné minulosti.

Byla to dobu ne příliš vzdálená, kdy si tyto vyvolené mocnosti rozdělily svět a jeho bohatství. Užívaly si nadvládu nad rozvojovým světem, tedy přesněji, drancování tohoto světa, na to se dnes rádo zapomíná. Po staletích drancování těchto kolonií zůstaly po imperiálních státech rozvrácené ekonomiky, včetně sociálních dopadů. Miliony otroků, včetně těch novodobých, pracovaly na ekonomickém blahobytu těchto mocností… Na tyto zlaté koloniální časy, se dnes v EU zapomíná. Ty dnešní nářky EU nad uprchlíky jsou proto nemístné a musí hledat toho správného adresáta.

Současná ilegální migrace do Evropy je pokračováním cílené migrace poválečné. Byla to poválečná Francie, ale i Británie, Holandsko, Německo, či Belgie, které po roce 1945 otvíraly dokořán své dveře pro nekvalifikované pracovníky do své poválečné ekonomiky, zejména na pomocné práce, či do stavebnictví. Postupně přicházely do Evropy i rodiny těchto migrantů, následně pak i jejich příbuzní... a tak kolotoč migrace se rozběhl.  Také v této poválečné době, tyto státy bohatly na laciné práci migrantů z černé Afriky, z Turecka, Indie, či z Pákistánu. V Německu dnes žije několik milionů Turků, obdobně ve Francii, či v Británii, kde jsou zase miliony přistěhovalců z jejich bývalých  kolonií.

Při současných vyhrůžkách z Bruselu, Paříže, či z Německa připomínám, že Československo v minulosti nikoho nekolonizovalo, ani neokupovalo. Nežili jsme sice v blahobytu, ale ani z práce druhých. Naopak, často jsme byli okupováni, umírali jsme za císaře pána i za Velkoněmeckou říši. Přesto jsme byli vždy solidární s třetím světem. Poskytovali jsme rozvojovou pomoc , na našich školách, učilištích studovaly tisíce studentů z Afriky, z arabského světa. Na československou pomoc stále s vděkem, vzpomíná,  jak Izrael, tak i Čína, Vietnam,  Sýrie, Palestina, či Kuba. Proto ve věci povinných kvót EU vzkazujeme, Česká republika nikomu nic nedluží. Vystrašení čeští politici by měli  důrazně připomenout Bruselu tuto koloniální minulost.

Současné problémy s ilegální migrací musí řešit zejména ty státy, které stojí historicky za dnešními problémy. Především Británie, Francie, Holandsko, Belgie… Ty jsou povinny splatit svůj morální, ale i ekonomický dluh národům těchto bývalých kolonií.  Po letech koloniálního drancování,  musí přijít také účtování…

Přemysl Votava

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru