40. Celostátní sjezd ČSNS a sloučení ČSNS se stranou Národní socialisté a ČSNS2005

Dne 28. 5. 2022 se v Praze uskutečnil 40. Celostátní sjezd ČSNS, na kterém došlo ke sloučení ČSNS se stranou Národní socialisté a ČSNS 2005.

Sloučení národně-sociálních stran proběhlo dobrovolným rozpuštěním stran ČSNS2005 a strany Národní socialisté a následné přeregistraci všech jejich členů do ČSNS. Tímto došlo k ukončení roztrojení České strany národně sociální, které vzniklo v průběhu let vyhlášení konkurzu v roce 2003. Na Celostátním sjezdu bylo konstatováno, že konkurz strany byl letos po 19 letech ukončen. Celostátní sjezd zvolil za předsedu Dr. -Ing. Michala Klusáčka, za místopředsedy JUDr. Jaroslava Krále CSc. (bývalého předsedu strany Národní socialisté) a Ing. Karla Janka (bývalého předsedu ČSNS2005). Celostátní sjezd schválil upravené stanovy strany.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru