PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Jsem toho názoru, že nejen pro naši bezpečnost, ale vůbec pro naši budoucí existenci je nezbytné okamžitě vystoupit z EU a z NATO, protože podle odborné analýzy vnějších a vnitřních hrozeb je pro ČR největší hrozbou právě počínání Severoatlantické aliance a Evropské unie a s tím spojené české členství. Pokud máme jako národ přežít, musíme začít okamžitě vytvářet vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program a soběstačnou republiku. Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze a strukturální změny národní ekonomiky. Je nezbytné, aby ČR měla sama v rukou národní zdroje, ná rodní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou! Jinak není možné být svéprávným státem. Naši předkové bojovali generace a často i pokládali životy za to, co my dnes - za pouhého přihlížení mnohých - ztrácíme. A hrozí, že nevratně!

Vystudovala jsem žurnalistiku a politologii na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala jako redaktorka Zemských novin, Magazínu 100+1 a dalších. V letech 1998 - 2002 jsem byla mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, v letech 2002 - 2009 analytičkou Úřadu vlády ČR a v letech 2009 - 2014 koordinátorkou Monitorovacího výboru Evropských sociálních fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Od roku 2014 jsem jednatelkou společnosti Talis, s.r.o.

Jako předsedkyně Českého mírového fóra (od roku 2003) jsem organizovala mnoho mezinárodních mírových konferencí a zúčastňovala se jednání Světové rady míru.

Co budu prosazovat

Voleb za ČSNS se účastním jako předsedkyně Aliance národních sil (ANS), na jejíž činnosti se ČSNS podílí. Směr veškerého konání ANS určuje jediná otázka: "Je to dobré pro naši zemi?"

Prosazujeme těchto 6 bodů:

  1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.
  2. ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy.
  3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství a zrušení církevních restitucí.
  1. NE ilegální imigraci.
  2. NE exekucím a novodobému otrokářství nadnárodních firem.
  3. NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

Kandidáti do PSP ČR 2017

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

61 let,  ANS

Praha

Michal Schmidt

Michal Schmidt

51 let,  ČSNS

Třebíč

PaedDr. Josef Láznička

PaedDr. Josef Láznička

77 let,  ANS

Velké Meziříčí

Ing. Jan Buzek

Ing. Jan Buzek

59 let,  ANS

Praha

Vladislav Sibal

Vladislav Sibal

29 let,  ANS

Senožaty

Ing. Zdeňka Chromíková

Ing. Zdeňka Chromíková

72 let,  ANS

Praha

PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D.

PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D.

77 let,  ANS

Votice

Michal Reinisch

Michal Reinisch

46 let,  ANS

Herálec

Ing. Hana Majlingová

Ing. Hana Majlingová

65 let,  ANS

Praha

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru