Zdeněk Obhlídal

Narodil jsem se v roce 1952. Během středoškolského studia ukončeného maturitou jsem alsolvoval 2letou vojenskou základní službu. V minulosti jsem se ve své praxi věnoval výrobně obchodní činnosti v automobilovém průmyslu, vedení autoservisu nebo vlastní přípravě a výstavbě 1. čerpací stanice OMV.

Od roku 1990 podnikám jako produkční a manažer v oblasti reklamy a propagace. Realizuji kulturně společenské, hudební a zábavní projekty v České republice a na Slovensku. Za dobu svého působení jsem zastupoval významné české umělce, jako je Dalibor Janda, Sámer Issa, Iveta Bartošová, skupina Lunetic a další.

V současnosti jsem členem a tajemníkem politické Strany zdravého rozumu. Usiluji o zlepšení dopravní situace v kraji Vysočina, kde nestačí pouze jedna dálnice. Výstavba nové dálnice ze severu na jih je nutností.

Volební program pro kraj Vysočina 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Krajské volby 2016

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Zdeněk Obhlídal

Zdeněk Obhlídal

64 let,  Rozumní

Jihlava

Irena Podzimková

Irena Podzimková

42 let,  BEZPP

Jihlava

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Lenka Rolínová

let,  BEZPP

Velké Meziříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimír Kružík

61 let,  BEZPP

Brtnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslav Kolář

27 let,  BEZPP

Nová Cerekev

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Novák

63 let,  BEZPP

Třebíč

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Bártová

21 let,  BEZPP

Sázavka

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Hovorková

21 let,  BEZPP

Pelhřimov

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeněk Malina

57 let,  BEZPP

Ledeč nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Mudr. Jitka Bejdáková

48 let,  BEZPP

Chotěboř

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Rybníčková

53 let,  BEZPP

Žďár nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Ilona Dvořáková

36 let,  BEZPP

Velké Meziříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Pavlíčková

55 let,  BEZPP

Havlíčkův Brod

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Regásková

21 let,  BEZPP

Kamenice nad Lipou

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Voňková

53 let,  BEZPP

Chotěboř

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Bízová

64 let,  BEZPP

Hněvkovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Nováková

37 let,  BEZPP

Třebíč

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Pospíšilová

44 let,  BEZPP

Velké Meziříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Martin Slabý

43 let,  BEZPP

Moravské Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ivana Bradáčová

61 let,  BEZPP

Ledeč nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Ludmila Kloučková

37 let,  BEZPP

Světlá nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Javorská

55 let,  BEZPP

Kožlí

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Kučerová

37 let,  BEZPP

Ostašov

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Smejkalová

53 let,  BEZPP

Lipnice nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Žáčková

46 let,  BEZPP

Havlíčkův Brod

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Záběhlíková

56 let,  BEZPP

Křelovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Karkulík

43 let,  BEZPP

Třebíč

Obrázek člena nebyl nalezen

Dana Vránová

49 let,  BEZPP

Ledeč nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Špilková

30 let,  BEZPP

Rozsochatec

Obrázek člena nebyl nalezen

Božena Bílá

51 let,  BEZPP

Dolní Lažany

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Brázdová

58 let,  BEZPP

Třebíč

Obrázek člena nebyl nalezen

Josef Aschenbrenner

51 let,  BEZPP

Havlíčkův Brod

Obrázek člena nebyl nalezen

Renáta Jobová

48 let,  BEZPP

Sobíňov

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru