PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Jsem toho názoru, že nejen pro naši bezpečnost, ale vůbec pro naši budoucí existenci je nezbytné okamžitě vystoupit z EU a z NATO, protože podle odborné analýzy vnějších a vnitřních hrozeb je pro ČR největší hrozbou právě počínání Severoatlantické aliance a Evropské unie a s tím spojené české členství. Pokud máme jako národ přežít, musíme začít okamžitě vytvářet vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program a soběstačnou republiku. Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze a strukturální změny národní ekonomiky. Je nezbytné, aby ČR měla sama v rukou národní zdroje, ná rodní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou! Jinak není možné být svéprávným státem. Naši předkové bojovali generace a často i pokládali životy za to, co my dnes - za pouhého přihlížení mnohých - ztrácíme. A hrozí, že nevratně!

​Vystudovala jsem žurnalistiku a politologii. Pracovala jako redaktorka Zemských novin, Magazínu 100+1 a dalších. V letech 1998 - 2002 jsem byla mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, v letech 2002 - 2009 analytičkou Úřadu vlády ČR a v letech 2009 - 2014 koordinátorkou Monitorovacího výboru Evropských sociálních fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Od roku 2014 jsem jednatelkou společnosti Talis, s.r.o.

Jako předsedkyně Českého mírového fóra (od roku 2003) jsem organizovala mnoho mezinárodních mírových konferencí a zúčastňovala se jednání Světové rady míru.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru