Mgr. Petra Kotyzová

Narodila jsem se v Chomutově a bydlím v něm doposud. Nejsem členkou žádné politické strany. Jsem lídrem kandidátky Ne ilegální imigranti-peníze pro naše lidi pro Ústecký kraj. Do tohoto projektu jsem byla vyslána za Stranu zdravého rozumu. Jelikož se ztotožňuji se všemi cíli celého seskupení, kandidaturu jsem přijala. Už dlouhou dobu sleduji dění kolem sebe a věřte, že se stávající stavem ve společnosti nejsem vůbec spokojena.

Proč jsem se rozhodla jít do boje?

 1. Protože nechci, aby byl využíván náš sociální systém příživníky. Chci sociální dávky jen pro ty, kteří je skutečně potřebují a pro ty, kteří se neštítí práce.
 2. Protože odmítám přijímání imigrantů a jsem proti islamizaci naší země. Jsem proti vytváření azylových domů pro imigranty. Peníze jen pro naše lidi.
 3. Protože mi jde především o bezpečnost našich občanů a prevenci kriminality.
 4. Protože jsem proti inkluzi a nesmyslnému inovátorství ve školství. Nechci multikulturní školství, ze kterého češství zmizí jako pára nad vodou. Nechci podporovat neziskovky, které se přiživují na různých nesmyslných školních projektech. Chci zase tu naši klasickou, českou školu.
 5. Protože mi vadí, že je ohrožena dostupnost lékařské péče a nekoncepční politika ve zdravotnictví.
 6. Protože jsem proti ničení národních států a národní kultury.
 7. Protože pro mě znamená svoboda více než dotace EU.
 8. Protože mi vadí bezpáteřní chování našich politiků a jejich prolhanost.
 9. Protože nechci jíst nezdravé geneticky modifikované potraviny.
 10. Protože mi vadí, že bylo zničeno naše dříve soběstačné zemědělství.
 11. Protože chci důstojný život pro naše důchodce.
 12. Protože stále věřím, že zdravý rozum zvítězí!!!

Volební program pro Ústecký kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše koalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Mgr. Petra Kotyzová

Mgr. Petra Kotyzová

51 let,  BEZPP

Chomutov

PhDr.ThDr.Mgr. Eugen Sigismund Freimann, PhD.,M.A.

PhDr.ThDr.Mgr. Eugen Sigismund Freimann, PhD.,M.A.

55 let,  BEZPP

Teplice

Veronika Hanichová

Veronika Hanichová

26 let,  BEZPP

Ústí nad Labem

František Hensch

František Hensch

51 let,  Rozumní

Křešice

MUDr. František Kandel

MUDr. František Kandel

61 let,  BEZPP

Kadaň

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Šenková

52 let,  BEZPP

Roudnice nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Krejča

61 let,  BEZPP

Štětí

Obrázek člena nebyl nalezen

Tereza Miňovská

27 let,  BEZPP

Děčín

Obrázek člena nebyl nalezen

Květa Hegrová

63 let,  Rozumní

Bílina

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Malíková

36 let,  BEZPP

Litoměřice

Obrázek člena nebyl nalezen

Vlastimil Patrovský

40 let,  BEZPP

Louny

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Nedvídková

28 let,  BEZPP

Most

Obrázek člena nebyl nalezen

Vlastimil Jura

60 let,  BEZPP

Mikulášovice

Petra Kotyzová

Petra Kotyzová

32 let,  BEZPP

Chomutov

Obrázek člena nebyl nalezen

Luděk Suchomel

53 let,  BEZPP

Roudnice nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Votýpková

56 let,  BEZPP

Úštěk

Obrázek člena nebyl nalezen

Sandra Košťálová

27 let,  BEZPP

Úštěk

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Naděžda Fryčová

52 let,  BEZPP

Hoštka

Obrázek člena nebyl nalezen

Kamila Sidorová

34 let,  BEZPP

Most

Obrázek člena nebyl nalezen

Naděžda Feltová

61 let,  BEZPP

Ústí nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Marika Knoblochová

46 let,  BEZPP

Meziboří

Obrázek člena nebyl nalezen

Renata Jirušová

45 let,  BEZPP

Ústí nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Ivana Koldová

43 let,  BEZPP

Děčín

Obrázek člena nebyl nalezen

Markéta Maršíková

39 let,  BEZPP

Klášterec nad Ohří

Obrázek člena nebyl nalezen

Zlata Jelínková

22 let,  BEZPP

Ústí nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Oborníková Sentenská

48 let,  BEZPP

Ústí nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Krátká

51 let,  BEZPP

Krupka

Obrázek člena nebyl nalezen

Sandra Espinosová

26 let,  BEZPP

Hřivice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Hrbáčková

56 let,  BEZPP

Litvínov

Obrázek člena nebyl nalezen

Lucie Plačková

21 let,  BEZPP

Litoměřice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Krištůfková

45 let,  BEZPP

Chlumčany

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Patrovská

29 let,  BEZPP

Louny

Obrázek člena nebyl nalezen

Jan Ciner

34 let,  BEZPP

Ústí nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Holoubková

67 let,  BEZPP

Štětí

Obrázek člena nebyl nalezen

Soňa Žigraiová

41 let,  BEZPP

Most

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Přibylová

51 let,  BEZPP

Braňany

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Šedová

46 let,  BEZPP

Duchcov

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Dvorná

45 let,  BEZPP

Vrbice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Zmatlík

76 let,  BEZPP

Teplice

Obrázek člena nebyl nalezen

Dana Thielová

25 let,  BEZPP

Horní Jiřetín

Obrázek člena nebyl nalezen

Eva Špádová

53 let,  BEZPP

Bohušovice nad Ohří

Obrázek člena nebyl nalezen

Iveta Kasalová

46 let,  BEZPP

Teplice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ilona Zachariášová

38 let,  BEZPP

Teplice

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Bednářová

41 let,  BEZPP

Teplice

Obrázek člena nebyl nalezen

Vlasta Šebestová

39 let,  BEZPP

Úštěk

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Svobodová

46 let,  BEZPP

Kyškovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Iveta Jahodová

46 let,  BEZPP

Hlinná

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Hrušková

37 let,  BEZPP

Česká Kamenice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ludmila Šintáková

44 let,  BEZPP

Louny

Obrázek člena nebyl nalezen

Lukáš Skuhrovec

30 let,  BEZPP

Chomutov

Obrázek člena nebyl nalezen

Jarmila Gregorová

47 let,  BEZPP

Chomutov

Obrázek člena nebyl nalezen

Eva Chalupecká

46 let,  BEZPP

Litvínov

Obrázek člena nebyl nalezen

Martina Lupačová

27 let,  BEZPP

Lovosice

Obrázek člena nebyl nalezen

Michaela Viltová

25 let,  BEZPP

Teplice

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Hlaváčová

68 let,  BEZPP

Litoměřice

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Baumruková

61 let,  BEZPP

Úštěk

Obrázek člena nebyl nalezen

Bohumil Hovorka

74 let,  BEZPP

Rumburk

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Borovičková

41 let,  BEZPP

Rumburk

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimíra Hozmanová

41 let,  BEZPP

Varnsdorf

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Koktová

38 let,  BEZPP

Varnsdorf

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru