Facebook

Úvod

Rozpočet obce můžete sledovat zde.

Lídr kandidátky

Pavel Podmanický

Jsem středoškolák, který pracuje ve stavebnictví jako technik. K mým zálibám patří především rekreační sport (míčové hry), rád sleduji různé naučné a cestopisné filmy. Kdybych si mohl vybrat místo a dobu kde bych se měl znovu narodit, tak by to bylo v okolí velkých kanadských jezer kolem roku 1400.

Do politiky vstupuji s jediným cílem - zkusit přispět svým chováním k tomu, aby svět byl lepší pro život všech bytostí a chci lidem vysvětlovat, že bojovat proti zlu je potřeba vždy a všude.

Pro zlepšení našich životů není potřeba vymýšlet nějaké složité „procesy“, stačí aplikovat osvědčené systémy, které fungují jinde a přenést je do našich podmínek. Vyberme si to dobré, co funguje a to špatné „zahoďme“. Člověk by se měl učit z historie a ze svého okolí čerpat to dobré, stačí jen používat „selský rozum“ a naslouchat svému srdci.

„Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svou duší.“
„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“
(Mahátma Gándhí)

Co chceme

Veřejná správa a hospodaření

 • Kompletní rekonstrukce obecního úřadu s ohledem na dotace
 • Digitalizace úřadu - aktualizace webové stánky
 • Umožnit provádět platby obci elektronicky (poplatek za psa, odpad, atd.)
 • Vytvořit funkční skupinu na sociální síti pro připomínky a události občanů
 • Efektivní úřad - flexibilně reagovat na potřeby občanů
 • Hospodárnost
 • Zajištění členství ve sdružení obcí našeo regionu - SESO, MAS
 • Oprava hasičské věže a zbrojnice
 • Občasník - Obecní noviny vydávané občasně

Životní prostředí

 • Úprava a výsadba nových dřevin a keřů
 • Vytvoření cestiček v pracích
 • Osazení nových laviček v parcích
 • Vyčištění a úprava odtokových kanálů
 • Vyčištění rybníka a zpevnění stran
 • Zamezení dalšímu prosakovaání spodní vody u silnice u zahrádek
 • Rekonstrukce, popř. výstavba nové ČOV
 • Zajištění směrného konterjneru na celou sezónu
 • Zajištění pravidelného svozu kontejnerů s tříděným odpadem
 • Zajištění popelnic v obci (zrušení pytlů)

Územní rozvoj a infrastruktura

 • Oprava obecních komunikací
 • Výstavba obchvatu obce pro zemědělské stroje
 • Oprava autobusové zastávky (přidat osvětlení)
 • Zajištění pozemků pro výstavbu nových domů
 • Oprava hřbitovní zdi, úprava hřbitovní zeleně

Život v obci

 • Koupě, oprava, pronájem nebo výstavba kulturního domu
 • Výstavba univerzálního sportoviště
 • Výstava cyklostezky a napojení na okolní cyklostezky
 • Realizace každoročních aktivit (obecní ples, kolektivní cvičení, akce pro děti, sportovní turnaje pro dospělé, atd.)
 • Rekonstrukce osvětelní, výměna za LED (úspora energie)
 • Osazení kamerového systému v celé obci
 • Zajištění prodejny v obci

Kandidátka

Miloslav Čermák

Miloslav Čermák

44 let,  BEZPP

Všestudy

Bc. Tereza Matlochová

Bc. Tereza Matlochová

28 let,  BEZPP

Všestudy

Pavel Podmanický

Pavel Podmanický

54 let,  ČSNS

Všestudy

Jiří Szybakowski

Jiří Szybakowski

38 let,  BEZPP

Všestudy

Mgr. Monika Bláhová

Mgr. Monika Bláhová

48 let,  BEZPP

Všestudy

Mgr. Věra Slezáková

Mgr. Věra Slezáková

71 let,  BEZPP

Všestudy

Hana Hrošková

Hana Hrošková

50 let,  BEZPP

Všestudy

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru