JUDr. Jitka Lenková

Do Středočeského kraje jsem se přistěhovala před téměř třiceti lety poté, co jsem po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy nastoupila v Praze do svého prvního zaměstnání.

Jako právnička, bývalá advokátka a zároveň publicistka dobře a přesně vnímám ty největší problémy jak obce Statenice, v níž po celou tuto dobu žiji, tak problémy Středočeského kraje, které se do ní bezezbytku promítají. Mají jedno společné jméno – infrastruktura. Je to dáno tím, že po roce 1989 se prudce zvýšil počet obyvatel tohoto kraje, ale již se nepodařilo v dostatečné míře stejně rychle vybudovat to, co ke svému spokojenému životu nutně potřebují - například školy a školky, dopravní obslužnost, kvalitní a dostatečně prostupné silnice a dálnice, lékařské ordinace a služby všeho druhu. Středočeské obce se potýkají s častými poruchami elektrického vedení, s nízkou kvalitou internetového připojení nebo s výpadky v dodávkách pitné vody. A doslova ostudou je to, že na mnoha místech stále ještě chybí kanalizace. V 21. století!

To chci změnit. Ano, budou na to potřeba peníze. Hodně peněz. Proto je mojí prioritou, budu-li zvolena, tvrdě a nesmlouvavě hlídat, aby finanční prostředky, které kraj již má k dispozici, byly vynakládány ve prospěch našich obyvatel. Dále chci pro náš kraj a jeho lidi doslova urputně shánět finance ze všech dalších možných zdrojů, především dotačních. A především – najít si čas vyslechnout každého z vás, voličů, kdykoliv o to budete stát.

Moje priority tedy jsou:

 • investovat do infrastruktury
 • zlepšovat život obyvatel Středočeského kraje po všech stránkách, a to s důrazem na tradiční, české a evropské hodnoty
 • naslouchat hlasu svých voličů

Volební program pro Středočeský kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše koalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

JUDr. Jitka Lenková

JUDr. Jitka Lenková

54 let,  BEZPP

Statenice

MUDr. Jiří Somberg

MUDr. Jiří Somberg

56 let,  BEZPP

Kosmonosy

Ing. Karel Janko

Ing. Karel Janko

70 let,  ČSNS2005

Podolanka

Mgr., Bc. Klára Manová

Mgr., Bc. Klára Manová

38 let,  BEZPP

Odolena Voda

Ing. Jiří Janů

Ing. Jiří Janů

62 let,  Rozumní

Kosova Hora

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Hana Žaludová

52 let,  BEZPP

Pašinka

Obrázek člena nebyl nalezen

Jan Čížek

29 let,  BEZPP

Mladá Boleslav

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Jaromíra Mušková

51 let,  BEZPP

Dolní Bousov

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Václav Pomma

55 let,  BEZPP

Hořovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Mudr. Veronika Vaštová

44 let,  BEZPP

Tuchlovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Pospíšilová

42 let,  BEZPP

Kladno

Obrázek člena nebyl nalezen

Vratislav Žalud

51 let,  BEZPP

Kolín

Obrázek člena nebyl nalezen

Dana Pazderová

54 let,  BEZPP

Příbram

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Pužmanová

55 let,  BEZPP

Rakovník

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Čápová

44 let,  BEZPP

Slaný

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Zub

64 let,  BEZPP

Lysá nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Iva Kinačová, DiS.

34 let,  BEZPP

Libuš

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Jiří Fiala

53 let,  BEZPP

Košík

Obrázek člena nebyl nalezen

Helena Benešová

54 let,  BEZPP

Beroun

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Šestáková

42 let,  BEZPP

Benešov

Obrázek člena nebyl nalezen

Václav Pivoňka

64 let,  BEZPP

Kšely

Obrázek člena nebyl nalezen

Petr Bernard

42 let,  BEZPP

Mladá Boleslav

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslav Kozák

70 let,  BEZPP

Mladá Boleslav

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Jaroslav Burian

53 let,  BEZPP

Dubenec

Obrázek člena nebyl nalezen

Soňa Doležalová

40 let,  BEZPP

Úvaly

Obrázek člena nebyl nalezen

Martina Vránová

38 let,  BEZPP

Nymburk

Miroslav Josef Bezecný

Miroslav Josef Bezecný

67 let,  ČSNS

Mníšek pod Brdy

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Králová

42 let,  BEZPP

Rybníky

Obrázek člena nebyl nalezen

Bohumil Čipera

60 let,  BEZPP

Korno

Obrázek člena nebyl nalezen

Josef Musil

50 let,  BEZPP

Nový Knín

Obrázek člena nebyl nalezen

Lucie Valíčková

24 let,  BEZPP

Krakovany

Obrázek člena nebyl nalezen

Karel Axamit

61 let,  BEZPP

Nové Strašecí

Obrázek člena nebyl nalezen

Miluše Kuchynková

51 let,  BEZPP

Nové Strašecí

Obrázek člena nebyl nalezen

Simona Burešová

37 let,  BEZPP

Pičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Václava Koubková

58 let,  BEZPP

Dřísy

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Jandová

51 let,  BEZPP

Bakov nad Jizerou

Obrázek člena nebyl nalezen

Martina Veselá

40 let,  BEZPP

Jíkev

Obrázek člena nebyl nalezen

Vlastimila Salabová

34 let,  BEZPP

Benátky nad Jizerou

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Sedláčková

55 let,  BEZPP

Týnec nad Labem

Obrázek člena nebyl nalezen

Ludmila Valíčková

53 let,  BEZPP

Krakovany

Obrázek člena nebyl nalezen

Iva Rychová

53 let,  BEZPP

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Vohradská

48 let,  BEZPP

Kladno

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Klementová

64 let,  BEZPP

Zruč nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Denisa Axamitová

38 let,  BEZPP

Nové Strašecí

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimír Hladík

66 let,  BEZPP

Bělušice

Obrázek člena nebyl nalezen

Margita Burešová

49 let,  BEZPP

Poděbrady

Obrázek člena nebyl nalezen

Olga Tampírová

54 let,  BEZPP

Neratovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Pastejříková

58 let,  BEZPP

Slaný

Obrázek člena nebyl nalezen

Radka Strusková

42 let,  BEZPP

Neratovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Šeděnková

57 let,  BEZPP

Kamýk nad Vltavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Ivana Váňová

54 let,  BEZPP

Zruč nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Ivana Valková

57 let,  BEZPP

Tisem

Obrázek člena nebyl nalezen

Markéta Krejčová

58 let,  BEZPP

Mělník

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Brtková

57 let,  BEZPP

Odřepsy

Obrázek člena nebyl nalezen

Sylva Prausová

44 let,  BEZPP

Opočinec

Obrázek člena nebyl nalezen

Anna Rýdlová

37 let,  BEZPP

Úvaly

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Smolenová

47 let,  BEZPP

Dobříš

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Hrubá

58 let,  BEZPP

Nový Knín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Jelínková

42 let,  BEZPP

Drhovy

Obrázek člena nebyl nalezen

Blanka Scheiflerová

58 let,  BEZPP

Bělá pod Bezdězem

Obrázek člena nebyl nalezen

Ivana Markesová

49 let,  BEZPP

Milín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Beranová

52 let,  BEZPP

Bakov nad Jizerou

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Nováková

42 let,  BEZPP

Kolín

Obrázek člena nebyl nalezen

Dana Levaiová

43 let,  BEZPP

Kolín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jan Kryll

63 let,  BEZPP

Mladá Boleslav

Obrázek člena nebyl nalezen

Monika Víšková

51 let,  BEZPP

Týnec nad Sázavou

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Kocourková

57 let,  BEZPP

Mnichovo Hradiště

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Mikolášková

71 let,  BEZPP

Dolní Bousov

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru