Mgr. Petr Šimáček

Pocházím z rodiny lékaře. Mými hlavními zájmy byly odjakživa technika, hudba a jazyky. Vyučil jsem se v leteckém průmyslu na Fa. Motorlet Praha a zde vykonal také maturitní zkoušku. Později jsem studoval hudbu, jazyky a pedagogiku a to jak zde, tak i v Německu. Pracoval jsem v průmyslu i školství, v posledních letech se věnuji pedagogické a umělecké činnosti. Zajímám se o veřejný život a sleduji politickou a ekonomickou situaci u nás i ve světě.

Mou osobní prioritou v krajském zastupitelstvu je dostavba dálniční sítě. Naprosto nezbytná je výstavba dálnice do Mohelnice. Je ovšem třeba přehodnotit a rozšířit koncept dálniční sítě jako takové. Především je nutné snížit administrativní náročnost přípravy těchto projektů a liniových a strategických staveb vůbec. Jako důležíté vidím také to, aby se začalo uvažovat nad stavbou nových dopravních systémů, které by zkrátily dojezdové časy. Jako perspektivní shledávám maglev, který by mohl vést z Prahy do Ostravy a napojit také Pardubice a Pardubický kraj.

Zde zodpovídáme dotazy zájmového sdružení Poličská lokálka.

Co chceme

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše koalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Mgr. Petr Šimáček

Mgr. Petr Šimáček

54 let,  BEZPP

Choceň

Mgr. Marta Lederová

Mgr. Marta Lederová

58 let,  BEZPP

Chrudim

Mgr. Věra Nevečeřalová

Mgr. Věra Nevečeřalová

62 let,  Rozumní

Chrudim

Jitka Patřičná

Jitka Patřičná

48 let,  Rozumní

Pardubice

Karel Doskočil

Karel Doskočil

64 let,  ČSNS

Semín

Ing. Radek Dokoupil

Ing. Radek Dokoupil

47 let,  BEZPP

Lanškroun

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Hubená

51 let,  BEZPP

Svitavy

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Romana Kicukisová

54 let,  BEZPP

Litomyšl

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Slavík

42 let,  Rozumní

Sobětuchy

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaromír Štolba

45 let,  BEZPP

Cerekvice nad Loučnou

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Dostálová

42 let,  BEZPP

Vysoké Mýto

Obrázek člena nebyl nalezen

Aleš Hronek, DiS.

42 let,  BEZPP

Pardubice

Obrázek člena nebyl nalezen

Miroslava Štětková

39 let,  BEZPP

Ústí nad Orlicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Erik Flekač

42 let,  BEZPP

Pardubice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ludmila Šléglová

52 let,  BEZPP

Žamberk

Obrázek člena nebyl nalezen

Oldřiška Štursová

53 let,  BEZPP

Chrudim

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Schreiberová

47 let,  BEZPP

Moravská Třebová

Obrázek člena nebyl nalezen

Miloslava Bomberová

57 let,  BEZPP

Jevíčko

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Kramářová

43 let,  BEZPP

Staré Hradiště

Obrázek člena nebyl nalezen

Martin Pytlík

51 let,  BEZPP

Chrudim

Obrázek člena nebyl nalezen

Věra Skalická

34 let,  BEZPP

živnostník

Obrázek člena nebyl nalezen

Anna Ježková

62 let,  BEZPP

Králíky

Obrázek člena nebyl nalezen

Veronika Zdražilová

36 let,  BEZPP

Prachovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Vanda Tlučhořová

38 let,  BEZPP

Staré Jesenčany

Obrázek člena nebyl nalezen

Andrea Machová

34 let,  BEZPP

Hošťalovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Kodešová

50 let,  BEZPP

Litošice

Obrázek člena nebyl nalezen

Monika Holcová

50 let,  BEZPP

Česká Třebová

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimír Kmoníček

74 let,  BEZPP

Pardubice

Obrázek člena nebyl nalezen

Erika Valentová

44 let,  BEZPP

Jablonné nad Orlicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Tomanová

42 let,  BEZPP

Klášterec nad Orlicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Tesařová

52 let,  BEZPP

Přelouč

Obrázek člena nebyl nalezen

Soňa Černohousová

50 let,  BEZPP

Chornice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Bělohlávková

50 let,  BEZPP

Moravská Třebová

Obrázek člena nebyl nalezen

Martina Flonerová

43 let,  BEZPP

Přelouč

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimíra Merunková

51 let,  BEZPP

Vysoké Mýto

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Nováková

68 let,  BEZPP

Heřmanův Městec

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Jiří Sechovec

60 let,  BEZPP

Chvaletice

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru