Místní sdružení ČSNS Ústí nad Orlicí

Česká strana národně sociální je politická strana českého lidu s velice dlouhou a bohatou historií usilující o svrchovaný nezávislý stát. Jsme stranou, která je založená na potřebách normálních lidí.

ČSNS se snaží navázat na svou tradici silné prvorepublikové komunální politiky. Chceme opět vybudovat komunální politiku normálních lidí, chceme utužení dobrých mezilidských vztahů i vztahu k místu, kde žijeme a spravovat obec ve veřejném zájmu.

Jonáš Hrdina

Narodil jsem se v Čáslavi a pocházím z Ústí nad Orlicí, kde žiji skoro celý život. Vystudoval jsem elektrotechnickou školu.

Bezpečnost a další rozvoj města je pro mě prioritou. Důležitost správně fungující infrastruktury, údržba a modernizace silnic, vybudování nových parkovacích míst, které má město málo jsou z mnoha problémů města.

Zastávám názor, že občané města jsou srdcem a duší města.  

Co chceme

1) Lepší infrastruktura města

  • Rychlou a kvalitní opravu silnic
  • Zlepšení stavu našich chodníků
  • Vybudování nových parkovišť - hlavně v okolí centra města (využití areálu po Perle 01)

2) Rozvoj mládeže, větší podpora kroužků

  • Podpora potenciálu mladých lidí pro rozvoj společnosti
  • Podporova organizací pracující s dětmi a mládeží
  • Podporovat nabídku akcí, které podněcují využívání kreativního a inovativního potenciálu mládeže

3) Bezpečnost občana

  • Preventivní dohled nad rizikovými částmi města
  • Větší bezpečnost občana ve večerních hodinách

Naši lidé

Jonáš Hrdina

Jonáš Hrdina

36 let,  ČSNS

Ústí nad Orlicí - Hylváty

Aleš Dvořák

Aleš Dvořák

33 let,  ČSNS

Ústí nad Orlicí

Jan Dvořák

Jan Dvořák

29 let,  BEZPP

Ústí nad Orlicí

Martin Hübl

Martin Hübl

40 let,  BEZPP

Ústí nad Orlicí - Hylváty

Šimon Štangler

Šimon Štangler

25 let,  BEZPP

Ústí nad Orlicí - Hylváty

Marcela  Khopová

Marcela Khopová

31 let,  BEZPP

Ústí nad Orlicí

Jakub  Štantejský

Jakub Štantejský

30 let,  BEZPP

Ústí nad Orlicí

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru