Ing. Vladimír Stejskal

Narodil jsem se a celý život prožil v tomto kraji, o kterém si troufám tvrdit, že svojí členitostí a rozmanitou přírodou patří mezi ty nejkrásnější. Olomoucká Flóra-královna květin a masív Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Moravy jsou toho důkazem. Myslím si, že do našeho krajského zastupitelstva by se měli dostat lidé, kteří nejsou napojeni na současné zastupitelské struktury a jejich kauzy. Chápu občany, že obavy z čehokoliv nového mohou být pro ně určující i při výběru kandidátů, přesto tvrdím, že nové může také znamenat lepší, vhodnější a k běžnému životu přívětivější. Budete mít k takové změně odvahu společně se mnou?

Vystudoval jsem střední průmyslovou školu železniční v Šumperku a po dobu výkonu základní vojenské služby byl zařazen k železničnímu vojsku. Později při zaměstnání jsem vystudoval Univerzitu Pardubice, obor dopravní management, marketing a logistika. Obhájil jsem diplomovou práci na téma Zhodnocení traťové technologie a vlakotvorby v severní části našeho regionu. Státní závěrečnou zkoušku jsem složil na Dopravní fakultě Jana Pernera v červnu 1999. Mám dvě děti.

Našemu kraji velmi chybí dopravní koncepce po vzoru některých vyspělých zemí chránících si zejména svoji přírodu a čisté životní prostředí. Jen v takových podmínkách může docházet k úspěšnému rozvoji kraje a života jeho občanů. Ve vedení kraje bych také chtěl prosazovat více investic do občanů: školství, dopravní obslužnost, sociální služby, zdravotnictví a řešení vysoké míry nezaměstnanosti. K tomu rychleji zlepšit kvalitu komunikací, regionální železniční dopravy a vytlačit tranzitující kamiony z přeplněných silnic v obcích na k tomu uzpůsobené dálnice a železnici. Jsem pro vybudování maglevu z Ostravy do Prahy a Brna a Bratislavy.

Protože hájím zájmy poctivých pracovitých lidí, kteří nechtějí žít na úkor ostatních, jsem proti mizení peněz z našich sociálních systémů pro lidi, kteří do nich nepřispívali, včetně ilegálních imigrantů, kteří nejsou schopni se přizpůsobit našim občanům a našim kulturním a náboženským tradicím. Zasadím se také o rozšíření rozsahu investic, které vytvářejí pracovní příležitosti a stejně tak bych chtěl podpořit učňovské školství a technické obory na středních školách, které zvyšují uplatnitelnost jejích absolventů na trhu práce, a snížit tak nezaměstnanost v našem kraji.

Volební program pro Olomoucký kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše koalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Ing. Vladimír Stejskal

Ing. Vladimír Stejskal

56 let,  Rozumní

Zábřeh

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Ivan Sedlák

56 let,  BEZPP

Hanušovice

Daniel Růžička

Daniel Růžička

19 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Marie Trundová

45 let,  BEZPP

Hranice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. František Šmejkal

67 let,  BEZPP

Šumperk

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Lucie Kawijová

24 let,  BEZPP

Uničov

Obrázek člena nebyl nalezen

Monika Mžigodová

48 let,  BEZPP

Jeseník

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Karel Novák

57 let,  BEZPP

Šternberk

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Barbora Pěkná

27 let,  BEZPP

Mikulovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Doušková

31 let,  BEZPP

Mikulovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Zdeněk Šmída

32 let,  BEZPP

Prostějov

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Díbalová

47 let,  BEZPP

Olomouc

Obrázek člena nebyl nalezen

Ivana Jasová

49 let,  BEZPP

Přerov

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Pěkná

50 let,  BEZPP

Mikulovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Veronika Bonková

51 let,  BEZPP

Konice

Obrázek člena nebyl nalezen

Veronika Niečová

35 let,  BEZPP

Mohelnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Brdičková

54 let,  BEZPP

Olomouc

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimíra Telíšková

54 let,  BEZPP

Olomouc

Obrázek člena nebyl nalezen

Michaela Kotzmundová

46 let,  BEZPP

Olomouc

Obrázek člena nebyl nalezen

Simona Štulajterová

55 let,  BEZPP

Přerov

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Juříčková

47 let,  BEZPP

Černotín

Obrázek člena nebyl nalezen

Lýdia Ševčáková

54 let,  BEZPP

Hranice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Vokounová

55 let,  BEZPP

Lipník nad Bečvou

Obrázek člena nebyl nalezen

Jitka Sadovská

46 let,  BEZPP

Uničov

Obrázek člena nebyl nalezen

Daniela Mrázová

43 let,  BEZPP

Hranice

Obrázek člena nebyl nalezen

Zlatuše Špičková

52 let,  BEZPP

Bludov

Obrázek člena nebyl nalezen

Věra Barnová

65 let,  BEZPP

Šternberk

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Kolářová

27 let,  BEZPP

Dřevohostice

Obrázek člena nebyl nalezen

Oldřich Janků

53 let,  BEZPP

Vikýřovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Anita Phamová

55 let,  BEZPP

Šumperk

Obrázek člena nebyl nalezen

Irena Nedbalová

51 let,  BEZPP

Troubky

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Haicová

24 let,  BEZPP

Loštice

Obrázek člena nebyl nalezen

Eva Erbenová

63 let,  BEZPP

Prostějov

Obrázek člena nebyl nalezen

Miloslava Jurečková

43 let,  BEZPP

Skrbeň

Obrázek člena nebyl nalezen

Magda Kišková

41 let,  BEZPP

Prostějov

Obrázek člena nebyl nalezen

Věra Košárková

47 let,  BEZPP

Zábřeh

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Březinová

45 let,  BEZPP

Olomouc

Obrázek člena nebyl nalezen

Božena Spurná

55 let,  BEZPP

Slatinice

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Vaculíková

43 let,  BEZPP

Bohuslávky

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Romanovská

45 let,  BEZPP

Olomouc

Obrázek člena nebyl nalezen

Jolana Urbišová

44 let,  BEZPP

Jeseník

Obrázek člena nebyl nalezen

Šárka Zapletalov

48 let,  BEZPP

Olomouc

Obrázek člena nebyl nalezen

Irena Gvizdová

53 let,  BEZPP

Mikulovice

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru