Antonín Luňáček

Naším kandidátem do Poslanecké sněmovny je Antonín Luňáček.

"Naše vlast se ocitla v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekonomické krizi. Tato krize je svědectvím neúčinnosti dosavadního řízení našeho statu. Byly vyřazeny téměř všechny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i vnější podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. -A tyhle věci splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny.Tím byly rozvráceny základy naší vlasti a našich občanů."

Z programu ČSNS

 • Vystoupit z NATO a EU, vyhlásit neutralitu, ale spolupracovat se Slovenskem a státy V4, nepodřizovat se zájmům nadnárodním korporacím.
 • Přejdeme k neutrální svébytné zahraniční politice. Vyvážeme náš stát z nevýhodných zahraničních smluv. Vystoupíme z EU a NATO. Posílíme spolupráci se státy Visegrádské 4. Vystoupíme ze Schengenského prostoru a zavedeme ostrahu hranic. Nebudeme posílat české vojáky na zahraniční mise. Zavedeme clo na dovoz dotovaných potravin ze zahraničí. Nebudeme přijímat muslimské migranty. Snížíme počet vydávaných trvalých pobytů pro občany třetích zemí, kteří nebudou přínosem (přínos posoudíme odborností a bezúhonností) pro náš stát. Zpřísníme obnovování již vydaných trvalých pobytů - především nebudeme obnovovat trvalé pobyty těm cizím státním příslušníkům, kteří se dopustili správních deliktů, trestných činů a daňových úniků.
 • Celý program ČSNS naleznete zde.

Aktuálně o obecním zastupitelstvu

Komunální volby v roce 2014 vyhrála kandidátka s názem "Za stabilitu a další rozvoj obce", která získala 61 % hlasů, zbytek hlasů získala kandidátka ČSSD. Voleb se zúčastnilo celkem 590 voličů z celkového počtu 778, volební účast tedy byla 76 %.

Starostou je Vladimír Svoboda, největší voličskou podporu v posledních volbách získal Josef Zemánek, 342 hlasů. Zastupitelstvo má celkem 15 členů, jejich složení a počty získaných hlasů jsou v tabulce níže.

Zajímavostí tohoto zastupitelstva je to, že podle výsledků voleb Marie Martínková (finanční výbor) a Václav Přikryl (kontrolní výbor) nezískali ve volbách mandát. Toto řešení není příliš obvyklé, přesto je zákonem umožněno.  

Obecní rada (OR)

 • Vladimír Svoboda (starosta), 309 hlasů
 • Vladimír Mazal (místostarosta), 329 hlasů
 • Josef Zemánek, 342 hlasů
 • Josef Vařeka, 308 hlasů
 • Miroslav Pukl, 326 hlasů

Finanční výbor

 • Josef Zemánek (předseda), zároveň člen OR, 342 hlasů
 • Ing. Václav Honzírek, 322 hlasů
 • Václav Přikryl, 308 hlasů, ale bez mandátu z volebKontrolní výbor

 • Miroslav Pukl (předseda), zároveň člen OR, 326 hlasů
 • Marie Martinková, 323 hlasů, ale bez mandátu z voleb
 • František Hampl, 297 hlasů
Ostatní členové zastupitelstva

 • Josef Grepl, 341 hlasů
 • Petr Eyer, 314 hlasů
 • František Hartl (ČSSD), 260 hlasů
 • Mgr. Vladimír Vařeka (ČSSD), 191 hlasů
 • Andrea Přikrylová (ČSSD), 231 hlasů
 • Jaromír Hampl (ČSSD), 174 hlasů
 • Ludmila Aberlová (ČSSD), 235 hlasů
 • Jiří Smrž (ČSSD), 242 hlasů

Úřední deska, kde obec zveřejňuje některé informace.

Daniel Růžička

Narodil jsem se v Horním Štěpánově a velmi se zajímám o jeho rozvoj. Znepokojuje mě to, že se naše obec nerozvíjí a stagnuje.  

Nejvíce mě však rmoutí způsob jednání našich volených zástupců. Místo toho, aby tu byli pro lidi, mám často pocit, že se domnívají, že jsme tu my pro ně.

Chci dát lidem z naší obce možnost sledovat to, co se u nás děje. Kromě toho chci pozitivně působit na naše volené zástupce, aby jejich práce byla pro ostatní lidi užitečná. 

Co chceme

Chtěli bychom, aby se naše obec začala rozvíjet, aby mladí lidé neodcházeli za prací jinam. 

Naše volené zástupce chceme přesvědčit, že je potřeba pro obec začít aktivně něco dělat a ne jenom zachovávat status quo. Samozřejmě, kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale dál se také neposune.

Naše současné priority

 • zkvalitnění informovanosti občanů
 • transparentní hospodaření obce
 • zlepšení péče o vzhled a úpravu obce

Připojte se k nám. Posílejte nám podněty, co byste rádi v naší obci změnili, kde je potřeba zapracovat a pojďme společně udělat něco dobrého pro náš Horní Štěpánov.

Podporují nás

Jiří Havelka

Jiří Havelka

38 let

Daniel Růžička

Daniel Růžička

21 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru