Facebook

Aktuálně k volbám

 • Zřídili jsme facebookové stránky ČSNS v Horním Štěpánově. Naleznete je zde.
 • Podali jsme kandidátku a letošních komunálních voleb se zúčastníme. Sledujte naše stránky.
 • V losování pořadí kandidátek jsme dostali číslo 1. Volte kandidátku ČSNS, volte číslo 1. 
 • Mám zájem na tom, aby zastupitelé obce táhli za jeden provaz, používali zdravý selský rozum a výsledkem jejich práce byli spokojení občané, žijící kvalitní život ve fungující obci. Pojďme spolu stavět mosty mezi obcí a lidmi a spolu se podílet na rozvoji obce.

  Budeme rádi za Vaši podporu.  
  Volte ČSNS, volte číslo 1. 

Aktuálně o obecním zastupitelstvu

Komunální volby v roce 2014 vyhrála kandidátka s názvem "Za stabilitu a další rozvoj obce", která získala 61 % hlasů, zbytek hlasů získala kandidátka ČSSD. Voleb se zúčastnilo celkem 590 voličů z celkového počtu 778, volební účast tedy byla 76 %.

Starostou je Vladimír Svoboda, největší voličskou podporu v posledních volbách získal Josef Zemánek, 342 hlasů. Zastupitelstvo má celkem 15 členů, jejich složení a počty získaných hlasů jsou v tabulce níže.

Zajímavostí tohoto zastupitelstva je to, že podle výsledků voleb Marie Martínková (finanční výbor) a Václav Přikryl (kontrolní výbor) nezískali ve volbách mandát. Toto řešení není příliš obvyklé, přesto je zákonem umožněno.  

Obecní rada (OR)

 • Vladimír Svoboda (starosta), 309 hlasů
 • Vladimír Mazal (místostarosta), 329 hlasů
 • Josef Zemánek, 342 hlasů
 • Josef Vařeka, 308 hlasů
 • Miroslav Pukl, 326 hlasů

Finanční výbor

 • Josef Zemánek (předseda), zároveň člen OR, 342 hlasů
 • Ing. Václav Honzírek, 322 hlasů
 • Václav Přikryl, 308 hlasů, ale bez mandátu z volebKontrolní výbor

 • Miroslav Pukl (předseda), zároveň člen OR, 326 hlasů
 • Marie Martinková, 323 hlasů, ale bez mandátu z voleb
 • František Hampl, 297 hlasů
Ostatní členové zastupitelstva

 • Josef Grepl, 341 hlasů
 • Petr Eyer, 314 hlasů
 • František Hartl (ČSSD), 260 hlasů
 • Mgr. Vladimír Vařeka (ČSSD), 191 hlasů
 • Andrea Přikrylová (ČSSD), 231 hlasů
 • Jaromír Hampl (ČSSD), 174 hlasů
 • Ludmila Aberlová (ČSSD), 235 hlasů
 • Jiří Smrž (ČSSD), 242 hlasů

Úřední deska, kde obec zveřejňuje některé informace.

Program

Vážení občané,

nadcházející volby do zastupitelstva obce znamenají možnost občanů vyjádřit spokojenost či nesouhlas s vedením obce. Občané tak mohou vyjádřit svůj názor a vybrat do zastupitelstva osobnosti, které jsou schopny využít svůj potenciál, vize a nápady ve prospěch celé obce. ČSNS vstupuje poprvé v historii do komunálních voleb v naší obci se svojí vlastní kandidátní listinou. Ani jeden z našich kandidátů není spjat s politickým vedením obce v minulosti a současnosti. Proto ČSNS nabízí občanům Horní Štěpánova možnost změny.

Program kandidátní listiny v obci Horní Štěpánov je postaven na třech hlavních pilířích:

Informovanost občanů

V naší obci zcela chybí kvalitní systém informovanosti občanů. Obec Horní Štěpánov nezveřejňuje na svých internetových stránkách zápisy ze zasedání zastupitelstva, usnesení rady obce, platné obecně závazné vyhlášky a další významné dokumenty. Jako téměř jediná obec v širokém okolí nezveřejňuje trvale na svých internetových stránkách žádné z těchto dokumentů. Proto ČSNS veřejně prohlašuje, že pokud v nadcházejících volbách získá mandát v zastupitelstvu obce, zajistí zveřejnění těchto dokumentů na internetových stránkách přístupných pro všechny občany Horního Štěpánova.

Kvalitní a transparentní hospodaření obce

Obec Horní Štěpánov v posledních letech nedokázala využít svůj potenciál. Jako jediná obec v okolí má 15ti členné zastupitelstvo. ČSNS proto navrhuje počet zastupitelů výrazně snížit a tím pádem i ukončit činnost rady obce. Veškeré záležitosti by se tak mohly projednávat pouze veřejně na zasedání zastupitelstva obce a došlo by tak k významným úsporám. Dalším souvisejícím bodem je hospodaření obce s obecním majetkem. Obec Horní Štěpánov v nedávné minulosti rozprodala velkou část pozemků ve svém vlastnictví. V současnosti se to ukazuje být dosti závažným problémem zejména v souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami v naší obci a absencí stavebních pozemků. ČSNS proto zastává názor, aby obec Horní Štěpánov do budoucna další významné pozemky neprodávala, ale z ušetřených prostředků začala strategické pozemky nakupovat. ČSNS je zásadně proti prodeji významných nemovitostí ve vlastnictví obce a navrhuje revizi uzavřených kupních smluv a audit hospodaření obce nezávislým subjektem k prokázání řádného hospodaření obecního úřadu v minulosti.

Rozvoj obce a společnosti

ČSNS usiluje o vytvoření jednotné a soudržné obce. Podporujeme činnost místních spolků a zároveň navrhujeme jejich osamostatnění. Není přípustné, aby činnost dobrovolných spolků byla ovlivňována zástupci obce, kteří nejsou jejími aktivními členy.  Z hlediska rozvoje obce podpoříme vznik nového kulturního domu, aby se měli občané kde scházet na pořádaných kulturních a společenských akcí. Pro další rozvoj obce je dále nezbytné vytvoření stavebních parcel a vytvoření nových bytů.

Daniel Růžička

Narodil jsem se v Horním Štěpánově a velmi se zajímám o jeho rozvoj. Znepokojuje mě to, že se naše obec nerozvíjí a stagnuje.  

Nejvíce mě však rmoutí způsob jednání našich volených zástupců. Místo toho, aby tu byli pro lidi, mám často pocit, že se domnívají, že jsme tu my pro ně.

Chci dát lidem z naší obce možnost sledovat to, co se u nás děje. Kromě toho chci pozitivně působit na naše volené zástupce, aby jejich práce byla pro ostatní lidi užitečná. 

V letošních komunálních volbách vedu kandidátku ČSNS v Horním Štěpánově.

Kandidátka

Daniel Růžička

Daniel Růžička

21 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

Obrázek člena nebyl nalezen

Roman Kamený

44 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

Tomáš Hrazdíra

Tomáš Hrazdíra

26 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavel Vodák

58 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

Obrázek člena nebyl nalezen

Eliška Růžičková

68 let,  BEZPP

Horní Štěpánov

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru