Úvod

Ačkoliv je Most se svými 67 tisíci obyvateli 14. největším českým městem, domníváme se, že by zaujal 1. místo pokud by se udělal seznam stagnující českých měst. Problémy v Mostě a okolí prožívají mostečané dnes a denně na vlastní kůži. Politické šarvátky a půtky na magistrátu jsou spíše komické a městu neprospívají.

Rozpočet města pro rok 2016 je schodkový, s plánovanými příjmy cca 998 milionů korun, oproti plánovaným výdajům 1,03 miliardy korun. Stovka lidí se rovná stovce názorů, jak s ním naložit. Mělo by platit, že vedení magistrátu se svými úředníky (bez ohledu na politickou příslušnost) se budou stejnou měrou a péčí věnovat všem městským částem bez rozdílu! Alespoň s takovým nasazením, s jakým se věnují centru města, neboť všude žijí lidé. Že tomu tak není po celou dobu 26 let naší demokratury, je nejen smutné, ale i alarmující.

Vyzýváme všechny slušné, poctivé a vzdělané mostečany, odborníky, kterým není osud jejich města lhostejný, aby se zapojili do boje o jeho lepší a kvalitnější správu. Pojďte se spolupodílet na lepší budoucnosti, státem tak opomíjeného, mosteckého regionu.

Webové stránky města

Václav Havelka

Vyzývám všechny slušné a morální lidi, kteří chtějí rozšířit naše řady v Mostě a okolí, aby mne kontaktovali viz níže.

Narodil jsem se v srpnu roku 1964. O čtyři roky později jsem chtěl mávat přijíždějícím vojákům, ale bylo mi to dědou vymluveno. Až o hodně později jsem si uvědomil, že lidé mohou činit špatné věci v dobré víře pouze z nevědomosti, hlouposti či nedostatku vzdělání. Již na základní škole se projevila má neúcta k autoritám. Byly to veskrze autority jmenované, vnucené, učitelé politicky angažovaní. Ti neangažovaní měli život těžší, zato autoritu přirozenou. Byli oblíbení pro svou lásku k dětem a svému poslání, nejen díky svému vzdělání, inteligenci a nadhledu. Proto měli kratší dobu působnosti. Nechuť až odpor k organizovaným mimoškolním akcím mne vyčlenily z pionýra. Částečně ovlivněn Jaroslavem Foglarem jsem nechápal, proč nemohu být kde, a dělat co chci já, ale musím být jinde a dělat co chtějí jiní. V klukovských partách však platily naše pravidla. Kladení důrazu na svébytnost a svobodu ve mně přetrvalo dodnes. Nechuť a neochota být jedním z davu, který je za zpěvu a jásotu veden na porážku mne držely mimo veškeré spolky a organizace. Letos jsem pod tíhou stavu naší společnosti své zásady přehodnotil, a vstoupil do ČSNS. Za 26 let nových dějin bez vlády režimu KSČ jsme se moc kupředu nepohnuli. Ve vztahu k vlasti, národu, historii, tradicím a odkazu našich předků jsme na tom velice špatně. O morálce vládnuvších nemluvě. Nechci, aby mi jednou mé dcery vyčetly, že jsem nic neudělal pro nápravu, stejně jako bych mohl mé rodiče vinit za rok 1968, či prarodiče za únor 1948.

Od roku 1983 absolvent SOU elektrotechnického v Meziboří, ženatý od roku 1990, hrdý otec dvou dcer, samostatný referent MTZ, technolog a dispečer ve slaboproudé výrobě. Aktuálně v ČID zaměstnaný jako operátor skladů.

Naše vize

Chceme spoluvytvářet jednu velkou rodinu. Se stejnými ambicemi slušných a zodpovědných rodičů, kteří kladou v první řadě důraz na maximální možné zabezpečení své rodiny. Jak v oblasti bydlení v příjemném a bezpečném prostředí, láskyplné výchovy dětí, jejich bezplatného kvalitního vzdělávání, nekomerční zdravotní péče, tak i možnosti zaručeného finančního zajištění při dostupném zaměstnání.

Člověk se nerodí jako otrok, či neosobní děladlo, aby celý svůj život pracoval, a daněmi živil nepřizpůsobivé, na úkor své rodiny. Člověk se nenarodil proto, aby pracoval, jak hlásá jedno hloupé přísloví, ale pracuje proto, aby mohl žít. Rodí se jako nepopsaný čistý list, předurčený k popsání vědomostmi vedoucími k zušlechtění těla i ducha, a to slušnými slovy. Nikoliv neuctivými, ponižujícími a osobnost znetvořujícími vulgarismy. Jistý sociální aspekt je doménou každého slušného člověka. Nesmí být však zneužíván. Práce se spravedlivou odměnou by neměla rodiče časově vyčerpávat, jak je to dnes běžné. Měla by do rodiny přinést dostatek prostředků, aby se ve zbylém čase mohli dostatečně věnovat své rodině. Ta by měla být zárukou výchovy k lásce k vlasti, mateřskému jazyku, lidské společnosti jako takové, národní hrdosti, s odkazem na národní kulturní zvyky a bohatství. K odkazu našich předků, se totiž nechováme posledních 70 let, jak by si zasloužil.

Ztotožníme-li slova rodina a strana, děti a národ, pak jasně vyplyne tvář a poslání České strany národně sociální. Starost o zdravý, bezpečný a vzdělaný národ se sociálním aspektem k znevýhodněným, ale zato slušným a morálním lidem.

Co chceme

Chceme nabídnout alternativu všem poctivým a slušným lidem. Těm, kteří po 26 letech nemohou najít na politické scéně vhodný subjekt zaručující základní životní potřeby všem bez rozdílu. Těm, kteří mnoho let postrádají v politice pojmy jako slušnost, čest, odpovědnost, pravda, morálka, vlastenectví, národní hrdost.

Chceme vzkřísit původní Českou stranu národně sociální nesoucí odkaz svých zakladatelů z roku 1897, kdy vlastenectví a národní hrdost mělo svou váhu. Odkaz z doby 1. republiky, kdy tunel byl jen dírou skrz kopec, i odkaz popravené Dr. Milady Horákové, která ve jménu pravdy, cti a lásky k vlasti hrdě položila svůj život ve vykonstruovaném politickém procesu. Navažme na politiku země násilně přerušenou 15. března 1939.

Lidé dnes říkají, že politika je svinstvo. Současná česká politická scéna toto úsloví naplňuje měrou vrchovatou. Pro slušné, morální a zodpovědné lidi však politika znamená umění řídit stát. A to řídit tak, aby k všeobecné nespokojenosti nebyly žádné důvody.

Naší prioritou je zachování a maximální podpora bezplatného školského vzdělávacího systému a nekomerční zdravotní péče. Vzdělaní lidé jsou těžko manipulovatelní. Zdraví a vzdělaní lidé jsou základem pro vytvoření silné funkční rodiny. Takové rodiny pak tvoří pevný pilíř sociálně vyspělé společnosti. Při takových lidech musí stát právo a spravedlnost. Nesmí platit, že si je lze koupit za peníze, či protislužbu.

Hledáme morální, čestné a vzdělané lidi do řad České strany národně sociální, či jako sympatizanty. Lidi, kteří chtějí právní, funkční, sociálně spravedlivý svébytný stát. S možnou vyhlídkou do budoucnosti se zařazením mezi vyspělé evropské neutrální země, jako je Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Irsko, Malta. Narovnejme morálně pokřivenou páteř a zvedněme hlavu hrdě vztyčenou. Rozhodujme si o svých záležitostech bez jakýchkoliv diktátů východu, západu, či Bruselu. Moudrost a um českého národa jsou věhlasné po celém světě, tak proč jich nevyužít pro blaho vlastní země? Pomozte udržet národní kulturní a společenské tradice pro další pokolení. Nedejte národu a naší krásné vlasti zahynout.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: havelka@csns.cz

Nahoru