Zdeněk Peksa

Plzeňský kraj se opakovaně umisťuje na první příčce jako nejlepší místo pro život v Česku. Zasazuji se o to, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Věnuji se třem hlavním tématům, jimiž jsou doprava, migrace a školství.

Z dopravní obslužnosti je pro nás prioritní zapracovat do územního plánu dálnici Plzeň - Karlovy Vary a Plzeň - Písek. Tato dálniční spojení zlepší zaměstnanost kraje a dostupnost z okrajových míst Česka. Výhledově prosazujeme výstavbu maglevu, který spojí naše největší města včetně Plzně.

Z hlediska migrace jsem toho názoru, že migrační vlna nás nezasáhne z jihu, ale ze západu z Německa. Je potřeba se připravit na ochranu hranic a využití nejen Policie a Armády ČR, ale i ostatních organizovaných složek.

Mezi další mé priority patří především školství s důrazem na kvalitu namísto kvantity. Zejména je nutné rozvíjet učňovské obory, které průmysl našeho kraje potřebuje. Podporuji také technické vzdělávání, které vede k efektivnějšímu využívání energie a rozvoji inovace.

Volební program pro Plzeňský kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše koalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Zdeněk Peksa

Zdeněk Peksa

57 let,  BEZPP

Klatovy

Ing. Petr Kocman

Ing. Petr Kocman

57 let,  BEZPP

Sušice - Červené Dvorce

Jiří Anderle

Jiří Anderle

47 let,  DSZ

Klenčí pod Čerchovem

MUDr. František Pillmann

MUDr. František Pillmann

60 let,  BEZPP

Plzeň

Jan Sladký

Jan Sladký

63 let,  DSZ

Domažlice

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Jitka Dolívková

52 let,  BEZPP

Horažďovice

Luboš Pitule

Luboš Pitule

48 let,  BEZPP

Klatovy

Antonín Krátký

Antonín Krátký

34 let,  ČSNS

Hartmanice

Josef Tumpach

Josef Tumpach

41 let,  DSZ

Mrákov

Alena Opplová

Alena Opplová

53 let,  Rozumní

Chotěšov

Radek Sedláček

Radek Sedláček

51 let,  BEZPP

Klatovy

Zdeňka Hacaperková

Zdeňka Hacaperková

34 let,  BEZPP

Rokycany

Blanka Schöpferová

Blanka Schöpferová

39 let,  BEZPP

Mířkov

Obrázek člena nebyl nalezen

Martin Figura

45 let,  Rozumní

Tachov

Kristina Barboříková

Kristina Barboříková

38 let,  BEZPP

Horažďovice

Marcela Ruterlová

Marcela Ruterlová

43 let,  DSZ

Domažlice

Luboš John

Luboš John

62 let,  DSZ

Domažlice

Ing. Petr Mleziva

Ing. Petr Mleziva

54 let,  BEZPP

Chodov

Ivana Dolejší

Ivana Dolejší

56 let,  DSZ

Domažlice

Obrázek člena nebyl nalezen

Tereza Vítovcová

22 let,  BEZPP

Klatovy

Obrázek člena nebyl nalezen

Petr Čech

69 let,  BEZPP

Starý Plzenec

Miroslav Hála

Miroslav Hála

50 let,  BEZPP

Česká Kubice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jitka Judáková

50 let,  BEZPP

Kdyně

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Janotová

47 let,  BEZPP

Rokycany

Obrázek člena nebyl nalezen

Libuše Klečková

62 let,  Rozumní

Horažďovice

Ing. Jaroslava Součková

Ing. Jaroslava Součková

51 let,  BEZPP

Pařezov

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Hendrichová

60 let,  BEZPP

Bor

Obrázek člena nebyl nalezen

Zina Liptaiová

50 let,  BEZPP

Plzeň

Obrázek člena nebyl nalezen

Taťána Benešová

54 let,  BEZPP

Planá

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Ježková

46 let,  BEZPP

Plzeň

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Bínová

58 let,  BEZPP

Domažlice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Minaříková

31 let,  BEZPP

Blovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Helena Šimková

59 let,  BEZPP

Plzeň

Jana Brodská

Jana Brodská

44 let,  BEZPP

Nemanice

Obrázek člena nebyl nalezen

Daniela Mikulová

42 let,  BEZPP

Rokycany

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Dobošová

58 let,  BEZPP

Klatovy

Obrázek člena nebyl nalezen

Iveta Eisenhammerová

46 let,  BEZPP

Plzeň

Ladislav Kulhánek

Ladislav Kulhánek

49 let,  BEZPP

Domažlice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lucie Pávková

38 let,  BEZPP

Tachov

Obrázek člena nebyl nalezen

Iva Šindelářová

49 let,  BEZPP

Měcholupy

Obrázek člena nebyl nalezen

Veronika Jíchová

25 let,  BEZPP

Vochov

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Reisingerová

49 let,  BEZPP

Plzeň

Bc. Zdeněk Kylián

Bc. Zdeněk Kylián

48 let,  BEZPP

Plzeň

Obrázek člena nebyl nalezen

Miroslava Svobodová

40 let,  BEZPP

Plzeň

Jiří Roth

Jiří Roth

76 let,  DSZ

Domažlice

Jaroslav Lagron

Jaroslav Lagron

41 let,  BEZPP

Záhořany

Milan Zíd

Milan Zíd

55 let,  DSZ

Domažlice

Zdeněk Svoboda

Zdeněk Svoboda

44 let,  BEZPP

Klatovy

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru