Bc. Marcela Tyrlíková, MBA

Jsem matkou, mám syna, bydlím v Albrechticích v okrese Karviná. Nejsem členkou žádné politické strany. Oslovila mě koalice Ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše lidi, protože je to subjekt, který má zdravé politické názory a jehož členy jsou tradiční i nové politické strany.

Pracuji jako referentka ve státní správě a samosprávě, mám 20letou praxi. Vzdělání jsem získala v oblasti veřejné správy a službách pro občany na úrovni vyšší odborné školy, dále jsem v oboru absolvovala bakalářské studium a studia Master of Business Administration. V současné době jsem studentkou magisterského studia na VŠB Ostrava v oboru veřejná správa.

Jsem žena milující rodinu, upřímnost, pracovitost, ale také přírodu a sport. Naši kandidátku naleznete pod číslem 67 (pro zobrazení celé kandidátky klikněte na číslo vlevo).

Nasz program wyborczy w języku polskim można znaleźć tutaj.

Volební program pro Moravskoslezský kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Naše koalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Kandidáti pro krajské volby 2016

Bc. Marcela Tyrlíková, MBA

Bc. Marcela Tyrlíková, MBA

44 let,  BEZPP

Albrechtice

Petr Rabas

Petr Rabas

64 let,  BEZPP

Karviná

Dr. Radovan Vilím

Dr. Radovan Vilím

28 let,  ČSNS

Bohumín

Pavel Šimčík

Pavel Šimčík

50 let,  Rozumní

Krnov

Radek Velička

Radek Velička

37 let,  BEZPP

Příbor

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Zdeněk Močydlan

46 let,  BEZPP

Ostrava

Obrázek člena nebyl nalezen

Jan Papoušek

26 let,  BEZPP

Opava

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Aleš Molinek

44 let,  BEZPP

Albrechtice

Obrázek člena nebyl nalezen

Radek Vykydal, DiS.

52 let,  BEZPP

Ostrava

Obrázek člena nebyl nalezen

René Ščípa

45 let,  BEZPP

Karviná

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Vladimír Smetana

63 let,  BEZPP

Ostrava

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Balonková

48 let,  BEZPP

Bruntál

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Liberdová

44 let,  BEZPP

Frýdek-Místek

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Strahalová

46 let,  BEZPP

Nový Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Michal Papoušek

53 let,  BEZPP

Opava

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Petra Kovačová

23 let,  BEZPP

Hnojník

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Hájková

46 let,  BEZPP

Frenštát pod Radhoštěm

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Janúchová

55 let,  BEZPP

Orlová

Obrázek člena nebyl nalezen

Naděžda Mertová

55 let,  BEZPP

Frýdlant nad Ostravicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Martin Ryška

33 let,  BEZPP

Havířov

Obrázek člena nebyl nalezen

Simona Madajová

46 let,  BEZPP

Frýdek-Místek

Obrázek člena nebyl nalezen

Magda Lišková

55 let,  BEZPP

Kravaře

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Jakubcová

52 let,  BEZPP

Český Těšín

Obrázek člena nebyl nalezen

Libuše Struminská

55 let,  BEZPP

Havířov

Obrázek člena nebyl nalezen

Eva Kociánová

52 let,  BEZPP

Zátor

Obrázek člena nebyl nalezen

Petr Šipula

38 let,  BEZPP

Albrechtice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jitka Kočnarová

54 let,  BEZPP

Bruntál

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Pěgřímková

63 let,  BEZPP

Albrechtice

Obrázek člena nebyl nalezen

Narcisa Hrušková

52 let,  BEZPP

Ostrava

Obrázek člena nebyl nalezen

Anna Mikesková

64 let,  BEZPP

Frenštát pod Radhoštěm

Obrázek člena nebyl nalezen

Vlasta Popková

58 let,  BEZPP

Ostrava

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavlína Köhlerová

31 let,  BEZPP

Orlová

Obrázek člena nebyl nalezen

Stanislav Kubik

65 let,  BEZPP

Český Těšín

Obrázek člena nebyl nalezen

Blanka Ramíková

38 let,  BEZPP

Malenovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Iveta Spillerová

51 let,  BEZPP

Hlučín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Vavřínková

48 let,  BEZPP

Dolní Benešov

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Zajacová

53 let,  BEZPP

Albrechtice

Obrázek člena nebyl nalezen

Olga Badáňová

52 let,  BEZPP

Karviná

Obrázek člena nebyl nalezen

Libuše Svrčinová

68 let,  BEZPP

Orlová

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavlína Kucharčíková

50 let,  BEZPP

Bohumín

Obrázek člena nebyl nalezen

Yveta Křimská

53 let,  BEZPP

Rýmařov

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Buzášová

37 let,  BEZPP

Třinec

Obrázek člena nebyl nalezen

Karin Žingorová

38 let,  BEZPP

Frýdek-Místek

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Ondrušková

45 let,  BEZPP

Nový Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Klimšová

41 let,  BEZPP

Kunčice pod Onřejníkem

Obrázek člena nebyl nalezen

Silvie Porembská

46 let,  BEZPP

Frýdek-Místek

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Svobodová

51 let,  BEZPP

Hlučín

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavlína Plačková

52 let,  BEZPP

Šilheřovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavlína Polochová

37 let,  BEZPP

Frýdek-Místek

Obrázek člena nebyl nalezen

Gabriela Jurošková

43 let,  BEZPP

Nový Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Josef Dubový

71 let,  BEZPP

Opava

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Géryková

54 let,  BEZPP

Nový Jičín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřinka Dubcová

59 let,  BEZPP

Fulnek

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Karwaczyková

69 let,  BEZPP

Bohumín

Obrázek člena nebyl nalezen

Lucie Zemanová

35 let,  BEZPP

Baška

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Honková

50 let,  BEZPP

Opava

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Prosková

66 let,  BEZPP

Opava

Obrázek člena nebyl nalezen

Josef Pěgřímek

66 let,  BEZPP

Albrechtice

Obrázek člena nebyl nalezen

Václav Hájek

68 let,  BEZPP

Raduň

Obrázek člena nebyl nalezen

Anna Weiszová

73 let,  Rozumní

Opava

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru