MUDr. Radovan Vilím

Narodil jsem se v Ostravě a pocházím z Bohumína. Vystudoval jsem zubní lékařství, specializuji se na ortodoncii, jsem ženatý a mám jednu dceru (zatím ;).

Zastávám názor, že české zdravotnictví má být pro občany našeho státu bezplatné. Bohužel dostupnost kvalitní a bezplatné zdravotní péče má sestupnou tendenci. Je to především proto, že zdravotnictví se stalo formou podnikání. A to je špatně. Míra úspěchu zdravotní péče je totiž nízká nemocnost. Neboli dobrá a komplexní zdravotní péče znamená málo nemocných. Málo marodů však znamená nízké zisky pro podnikatele ve zdravotnictví. Proto dnes zdravotnictví neklade příliš důraz na prevenci a profilaktiku - potřebují zákazníky.

Pokud pomineme korupci ve zdravotnictví, plýtvá se ve zdravotnictví prakticky všude. Je nesmyslné už to, že existuje několik zdravotních pojišťoven, i když zdravotní odvody mají formu daně, nikoliv pojištění. Dále zdravotnictví extrémně zdražuje to, že neexistuje státní výrobce základních léčiv, ale i základní léčiva jsou pořizována komerčním způsobem. 

Pokud jsme se jako společnost dohodli na tom, že zdravotní péče je garantovaná ústavou (čl. 31 Listiny základních práv a svobod), je to velký závazek. Stát musí zajistit efektivitu takového konání. Nemůže tolerovat systém, který je drahý a postavný pouze na tom, aby generoval zisk několika málo většinou zahraničních firem. Jsem proti vzniku soukromých nemocnic, nikoliv však proti vzniku soukromých praxí specializovaných lékařů.

V rámci ČSNS garantuji program pro zdravotnictví. V našich stanovách se píše: Zdravotní péče je placena ze státního rozpočtu a je občanům českého státu poskytována bezplatně. Stát zajišťuje v každém kraji dostupnost zdravotní péče ve svých zařízeních. Ve zdravotnictví je kladen důraz na diagnostiku a prevenci. Dostupnost základních léků je zabezpečena státním výrobcem léčiv. Ochranu zdraví podporuje stát při vzdělávání tím, že na školách učí zdravému způsobu života a propaguje sport.

Pokud bych měl říci svůj postoj jednou větou, tak české zdravotnictví se musí zbavit doktorů a nahradit je lékaři, protože lékař je povolání a poslání a doktor je pouze titul.

Kandidáti do PSP ČR 2017

MUDr. Radovan Vilím

MUDr. Radovan Vilím

36 let,  ČSNS

Bohumín

Lukáš Stupavský

Lukáš Stupavský

35 let,  BEZPP

Orlová - Lutyně

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru