Pavlína Dohnalová

Celý život jsem prožila v našem kraji a troufám si tvrdit, že vím, co náš kraj potřebuje. Domnívám se, že je nutné, aby se do našeho krajského zastupitelstva dostali lidé, kteří nejsou napojeni na stávající ani předminulé zastupitelstvo.

Našemu kraji chybí dopravní koncepce a vize moderního cestování. Není možné, abychom se spokojili s konceptem dálnic z 60. let minulého století, které naprosto pomíjí spojení pohraničních částí našeho státu. To samé se týká železničního napojení Libereckého kraje. Jsem toho názoru, že silnice č. 13 by měla být postupně přebudována na dálnci tak, abychom ve výsledku mohli pohodlně a bezpečně dojet z Liberce přes Nový Bor do Děčína. Samozřejmě při budování této stavby je potřeba v co největší míře využívat stávající těleso silnice, aby nedocházelo ke zbytečnému záboru zemědělské a lesní půdy.

Všichni víme, jakými kauzami byl náš kraj v minulých volebních obdobích známý. Proto mě osobně zajímá průhlednost financování kraje.

Kromě toho považuji za svou prioritu školství s důrazem na kvalitu a nestrannost výuky a na fyzickou přípravy dětí. Nejsem zastáncem nových "metod vzdělávání", kdy v mnoha zemích západní Evropy zavádějí sexuální výchovu již do první třídy ani překrucování relativizování dějin, které je v současné době velmi časté. Naši kandidátku naleznete pod číslem 67 (pro zobrazení celé kandidátky klikněte na číslo).

Mé priority pro následující volební období tedy jsou:

 • dopravní obslužnost - územní plán počítající s dálnicí Liberec - Děčín
 • průhledné financování
 • kvalita školství a tělesné výchovy

Pokud máte jakékoliv dotazy, ráda je zodpovím. Nezapomeňte, že volby jsou jediná možnost, jak společně můžeme něco změnit, nebo aspoň něco začít měnit. Přijďte k volbám 7. nebo 8. října 2016. Naše kandidátka má číslo 67.

Program pro Liberecký kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše volební uskupení

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Kandidáti pro krajské volby 2016

Pavlína Dohnalová

Pavlína Dohnalová

44 let,  BEZPP

Benešov u Semil

Jiří Votoček

Jiří Votoček

62 let,  Rozumní

Lučany nad Nisou

Ing. Radovan Louda

Ing. Radovan Louda

55 let,  BEZPP

Jablonec nad Nisou

Obrázek člena nebyl nalezen

Silvie Pokorná

66 let,  BEZPP

Desná

Obrázek člena nebyl nalezen

Karel Novotný

59 let,  BEZPP

Liberec

Obrázek člena nebyl nalezen

Judita Kolářová Uchytilová

38 let,  BEZPP

Česká Lípa

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Bartoňová

58 let,  BEZPP

Jilemnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lubomír Langhammer

50 let,  Rozumní

Jesenný

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Dagmar Jiránková

43 let,  BEZPP

Tanvald

Obrázek člena nebyl nalezen

Iveta Gradošová

54 let,  BEZPP

Lomnice nad Popelkou

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Andrea Šprdlíková

39 let,  BEZPP

Liberec

Obrázek člena nebyl nalezen

Stanislava Filípková

60 let,  BEZPP

Semily

Obrázek člena nebyl nalezen

Kristina Zakouřilová

42 let,  BEZPP

Turnov

Obrázek člena nebyl nalezen

Tereza Paulů, DiS.

35 let,  BEZPP

Horní Branná

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Pěničková

50 let,  BEZPP

Jilemnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Monika Novotná

45 let,  BEZPP

Jilemnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Nicole Záhorková

23 let,  BEZPP

Klokočí

Obrázek člena nebyl nalezen

Adam Šlais

27 let,  BEZPP

Harrachov

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Čejková

47 let,  BEZPP

Jablonec nad Nisou

Obrázek člena nebyl nalezen

Lukáš Kučera

39 let,  BEZPP

Malá Skála

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Krausová

55 let,  BEZPP

Lomnice nad Popelkou

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Votrubcová

33 let,  BEZPP

Koberovy

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiřina Stöhrová

56 let,  BEZPP

Jablonec nad Nisou

Obrázek člena nebyl nalezen

Oldřich Pešan

43 let,  BEZPP

Desná

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Balašová, DiS.

45 let,  BEZPP

Nový Bor

Obrázek člena nebyl nalezen

Vojtěch Růzha

28 let,  BEZPP

Liberec

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Klazarová

46 let,  BEZPP

Košťálov

Obrázek člena nebyl nalezen

Miroslava Vašků

38 let,  BEZPP

Jablonec nad Nisou

Obrázek člena nebyl nalezen

Dana Vaňátková

62 let,  BEZPP

Koberovy

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Novotná

41 let,  BEZPP

Liberec

Obrázek člena nebyl nalezen

Helena Jindřišková

61 let,  BEZPP

Tanvald

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Halounová

45 let,  BEZPP

Turnov

Obrázek člena nebyl nalezen

Šárka Kolocová

53 let,  BEZPP

Železný Brod

Obrázek člena nebyl nalezen

Jitka Havrdová

40 let,  BEZPP

Semily

Obrázek člena nebyl nalezen

Růžena Janoušková

50 let,  BEZPP

Jablonec nad Jizerou

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Machalová

29 let,  BEZPP

Smžovka

Obrázek člena nebyl nalezen

Oldřich Kácha

72 let,  BEZPP

Liberec

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Šlaisová

57 let,  BEZPP

Harrachov

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru