Volební program pro Karlovarský kraj 2016

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů

 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči

 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)

 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel

 • Posílení kvality vzdělávání

 • Vlastenectví

 • Ochrana přírody

 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin

 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům

 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů

 • Zjednodušení živnostenského podnikání

 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Naše koalice

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Mgr. Luděk Petráň

Narodil jsem se v Ostrově nad Ohří a celý život žiji právě zde. Troufám si tvrdit, že problémy, které nejvíce trápí občany Karlovarského kraje, velmi dobře znám. Je to zejména vysoká nezaměstnanost, nejnižší průměrné mzdy z celé republiky a s tím související sociální otázky. Dalším zásadním problémem je absence veřejné vysoké školy a následný odliv mladých perspektivních a vzdělaných lidí z regionu. V neposlední řadě je třeba zmínit nejistoty občanů v oblasti bezpečnosti související s možným přílivem migrantů.

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Ostrově a od svých osmnácti let jsem pracoval jako zámečník u VDUP (výstavba dolů uranového průmyslu) – později přejmenovaného na podnik Subterra a.s. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby jsem se do tohoto podniku vrátil na pozici cenaře, později ekonoma úseku. Zde jsem pracoval až do doby, kdy byl podnik (jako mnoho jiných) zlikvidován a nastoupil jsem kariéru učitele základní školy. V rámci své nové profese jsem absolvoval bakalářské studium na ZČU a magisterské studium na UK v Praze. Ve školství pracuji již devatenáct let. Jsem muž zvyklý si vždy stát za svým slovem a mou životní prioritou je čestné jednání a spolehlivost.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí. V loňském roce jsem se náhodně setkal s Mgr. Petrem Hannigem, kdy z velmi příjemného rozhovoru na různá témata vyplynulo, že na spoustu těchto témat máme stejný názor. Na základě toho jsem následně přijal možnost kandidatury v krajských volbách právě pod záštitou jeho „Strany zdravého rozumu,“ která do voleb vstupuje v rámci čtyřkoalice „Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi.“

Mým cílem je řešit nejpalčivější problémy kraje v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, být neustále v kontaktu s voliči, naslouchat jejich problémům a pomáhat jim v rámci pravomocí tyto problémy řešit a dělat tak náš společný život spokojenější a domov krásnější a bezpečnější.

Kandidáti pro krajské volby 2016

Mgr. Luděk Petráň

Mgr. Luděk Petráň

49 let,  BEZPP

Ostrov

Marcela Kopetová

Marcela Kopetová

50 let,  BEZPP

Abertamy

Bc. Jiří Varga

Bc. Jiří Varga

35 let,  ČSNS

Sokolov

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Zelenová

45 let,  BEZPP

Karlovy Vary

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Iva Robinson

45 let,  BEZPP

Cheb

Obrázek člena nebyl nalezen

Ilona Hradecká

58 let,  Rozumní

Obrázek člena nebyl nalezen

Jitka Markusová

63 let,  BEZPP

Cheb

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Semerová

42 let,  BEZPP

Jenišov

Obrázek člena nebyl nalezen

Martina Pádrová

41 let,  BEZPP

Chodov

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Dytrychová

67 let,  BEZPP

Sokolov

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Břížďalová

49 let,  BEZPP

Horní Slavkov

Obrázek člena nebyl nalezen

Bronislav Vaňátko

59 let,  BEZPP

Plesná

Obrázek člena nebyl nalezen

Simona Plašilová

21 let,  BEZPP

Dolní Žandov

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Vejvodová

69 let,  BEZPP

Nejdek

Obrázek člena nebyl nalezen

Iveta Payerová

47 let,  BEZPP

Karlovy Vary

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavlína Vaštová

47 let,  BEZPP

Ostrov

Obrázek člena nebyl nalezen

Barbora Gaierová

42 let,  BEZPP

Mariánské Lázně

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Kršová

60 let,  BEZPP

Jáchymov

Obrázek člena nebyl nalezen

Petra Dresslerová

34 let,  BEZPP

Jáchymov

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Anselmová

40 let,  BEZPP

Ostrov

Obrázek člena nebyl nalezen

Dáša Loučimová

60 let,  BEZPP

Jáchymov

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimír Pravda

25 let,  BEZPP

Božičany

Obrázek člena nebyl nalezen

Petr Jaroš

47 let,  BEZPP

Chodov

Obrázek člena nebyl nalezen

Petr Fojtík

47 let,  BEZPP

Sokolov

Obrázek člena nebyl nalezen

Lucie Kyjevská

29 let,  BEZPP

Hájek

Obrázek člena nebyl nalezen

David Pádr

42 let,  BEZPP

Chodov

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeněk Vetengl

62 let,  BEZPP

Kraslice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Leibeltová

45 let,  BEZPP

Rotava

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Galganková

57 let,  BEZPP

Královské Poříčí

Obrázek člena nebyl nalezen

Marcela Krompaščíková

47 let,  BEZPP

Karlovy Vary

Obrázek člena nebyl nalezen

Milada Wendlbergerová

65 let,  BEZPP

Cheb

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Igazová

23 let,  BEZPP

Kraslice

Obrázek člena nebyl nalezen

Eva Bláhová

65 let,  BEZPP

Nejdek

Obrázek člena nebyl nalezen

Bohumila Šourová

59 let,  BEZPP

Nové Sedlo

Obrázek člena nebyl nalezen

Dana Voráčková

35 let,  BEZPP

Dalovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Květuše Štefková

55 let,  BEZPP

Bečov nad Teplou

Obrázek člena nebyl nalezen

Drahoslava Bradáčová

55 let,  BEZPP

Kraslice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Štefanová

65 let,  BEZPP

Mariánské Lázně

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru