Ing. Jan Šalamoun

Narodil jsem se 10. května 1956 v Jiřicích, okres Znojmo. Jsem ženatý a mám dva syny. 

Střední zemědělskou technickou školu ve Znojmě, obor pěstitel – chovatel, jsem ukončil maturitní zkouškou. Vysokoškolský titul inženýra jsem získal na Vysoké škole zemědělské ve fytotechnickém oboru. Své odborné znalosti jsem dále prohloubil doplňkovým pedagogickým studiem se státní zkouškou učitelské způsobilosti a pedagogické činnosti se následně věnoval. 

V minulosti jsem působil ve funkci vedoucího útvaru rostlinné výroby a jako agronom specialista pro výživu a ochranu rostlin v JZD. Pro okres Znojmo a Třebíč jsem poté v rámci Ministerstva zemědělství ČR zodpovídal za referát rostlinné výroby, ekologie a půdy jako hlavní agronom. Od roku 1998 pracuji jako inspektor na oddělení osiv a sadby Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.

Vzhledem k mému blízkému vztahu k zemědělství a ekologii krajně nesouhlasím s pěstováním geneticky modifikovaných plodin. Tyto snahy naprosto stojí proti zdraví člověka a nejen chovné zvěře. Pokud bude schválena dohoda TIIP s USA, zničí se ochrana českého zemědělství a bude možné tu takové plodiny pěstovat.

Osobně považuji za velmi nutné dobudování dálniční sítě v našem státě. Především jsem pro okamžitý začátek stavby dálnice D52/D43 v původním dálničním tělese (již z větší části vybudovaném za Protektorátu) z Brna do Moravské Třebové.

Kromě toho bych rád prosadil, aby se začalo s přípravou maglevu, který by spojil naše největší města. Maglevem bychom se z Brna dostali do Prahy za 20 minut, za 10 minut bychom byli v Bratislavě. Cesta z Bratislavy do Prahy by zabrala zhruba 38 minut. 21. století musí snížit dojezdové časy, které jsou nyní ze století devatenáctého.

Volební program

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů
 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči
 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)
 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel
 • Posílení kvality vzdělávání
 • Vlastenectví
 • Ochrana přírody
 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin
 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům
 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů
 • Zjednodušení živnostenského podnikání
 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

Krajské volby 2016

Čtyři politické strany se dohodly na společné krajské koaliční kandidátce, kterou sestavily ve všech 13 krajích. Jsou to Strana zdravého rozumu, ČSNS, ČSNS2005 a Demokratická strana zelených, která je mezi "zelenými" politickými stranami jedinou nemarxistickou výjimkou. Ke koaličnímu spojení těchto stran došlo především kvůli jejich názorové blízkosti: zdravý rozum nám všem říká, že je potřeba politicky přemýšlet jak o národních, tak i o sociálních věcech a kromě toho naše strany chtějí, abychom přírodu přenechali našim potomkům ve stejném nebo lepší stavu, než jsme ji sami přebírali. Toto je základ naší koaliční spolupráce.

Naše 4koalice

Mgr. Petr HannigPředsedou Strany zdravého rozumu je skladatel a hudebník Mgr. Petr Hannig, který se kromě své umělecké profese věnuje také politice. Z hudebního světa je znám především jako objevitel Lucie Bílé a jako autor populárních písní. Je spoluautorem prvního československého artrockového alba Město Er, a autorem jeho průkopnického aranžmá, ve kterém použil jako první na světě dvanáctitónovou řadu v rockové hudbě. Nyní píše svůj blog, kde se vyjadřuje k politickému dění, v poslední době především o neudržitelnosti "evropské politiky dovážení imigrantů". Jeho články najdete zde.

---

Ing. Michal KlusáčekPředsedou České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček, profesí konstruktér leteckých motorů, autor zhruba 30 patentů a patentových přihlášek. Předsedá politické straně, která byla založena v roce 1897 a která se velkou měrou zasloužila o vznik Československa. Mezi významné členy patřili mimo jiné Dr. Milada Horáková nebo Dr. Edvard Beneš. V nedávné době byl Michal Klusáček jako předseda ČSNS iniciátorem projektů MHD zdarma a EU není COOL, který jako jeden z prvních u nás upozornil na problém tzv. "juvenilní justice". ČSNS jako strana podporuje projekt "Pravda o vodě" Radka Novotného, prosazuje dobudování dálniční sítě u nás a nové druhy dopravních systémů (Maglev). Blog Michala Klusáčka je ke zhlédnutí zde.

---

Ing. Karel JankoPředsedou České strany národně socialistické (ČSNS2005) je Ing. Karel Janko. ČSNS2005 je sesterskou stranou České strany národně sociální a její vznik je spojen především s divokým polistopadovým vývojem u nás. Tyto dvě strany spolu dlouhodobě spolupracují jak na komunální, tak i na celostátní úrovni. Ing. Karel Janko je výrazným zastáncem české národní suverenity a nezávislosti. Prosazuje především nezávislou zahraniční politiku a vyvázání se z pro nás nevýhodných mezinárodních vztahů. Jako předseda ČSNS2005 se postavil proti snahám Jiřího Paroubka o ovládnutí ČSNS2005. Jeho snahou je nyní především sjednocovat názory podobně smýšlejících jednotlivců a politických stran. Za ČSNS2005 je zastupitelem v Podolance, obci ve Středočeském kraji.

---

Jiří AnderlePředseda Demokratické strany zelených Jiří Anderle je tím člověkem, který se zasadil o to, aby na naší politické scéně existovala "strana zelených", která není v područí nadnárodních korporací a vnucovaného environmentalismu. Svou "zelenou" politiku přirovnává k historickému hnutí Brontosaurus. Snaží se o naplňování politiky ochrany přírody, fauny i flóry, čistých lesů, třídění odpadu. V současné době je Jiří Anderle zastupitelem v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku.

Kandidáti pro krajské volby 2016

Ing. Jan Šalamoun

Ing. Jan Šalamoun

60 let,  BEZPP

Dobšice u Znojma

Petr Skácel

Petr Skácel

70 let,  Rozumní

Rájec - Jestřebí

Mgr. Michal Ševčík

Mgr. Michal Ševčík

31 let,  ČSNS

Brno

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Viskupová

let,  BEZPP

živnostník

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Markéta Rašková

let,  BEZPP

učitelka speciální školy

Obrázek člena nebyl nalezen

Stanislav Slezák

let,  BEZPP

Bošovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ing. Zdeněk Zapletal

49 let,  BEZPP

Blansko

Obrázek člena nebyl nalezen

Jaroslava Šrejmová

68 let,  BEZPP

Brno

Obrázek člena nebyl nalezen

Martin Ježíšek

54 let,  BEZPP

Hodonín

Obrázek člena nebyl nalezen

David Steiner

26 let,  BEZPP

Vyškov

Obrázek člena nebyl nalezen

Markéta Němcová

30 let,  BEZPP

Mikulov

Obrázek člena nebyl nalezen

David Olejník

41 let,  BEZPP

Nový Šaldorf - Sedlešovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Šárka Juránková

35 let,  BEZPP

Bavory

Obrázek člena nebyl nalezen

Radoslava Loučková

55 let,  BEZPP

Břeclav

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeněk Fučík

55 let,  Rozumní

Horní Dubňany

Obrázek člena nebyl nalezen

Lukáš Kubala

44 let,  BEZPP

Znojmo

Obrázek člena nebyl nalezen

Aleš Plachý

63 let,  BEZPP

Blansko

Obrázek člena nebyl nalezen

Hubert Pýrek

48 let,  BEZPP

Slavkov u Brna

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavel Bouzek

48 let,  BEZPP

Znojmo

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavel Maštalíř

61 let,  Rozumní

Horní Dubňany

Obrázek člena nebyl nalezen

Věra Konvalinová

55 let,  BEZPP

Znojmo

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Pokorná

41 let,  BEZPP

Rosice

Obrázek člena nebyl nalezen

Lubomír Cabal

66 let,  BEZPP

Lednice

Obrázek člena nebyl nalezen

Miroslav Bubeník

52 let,  BEZPP

Velké Opatovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Kateřina Dobšíková

43 let,  BEZPP

Zakřany

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Bednárková

52 let,  BEZPP

Kyjov

Obrázek člena nebyl nalezen

Bc. Lenka Ondrová

33 let,  BEZPP

Černovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavel Bílý

49 let,  BEZPP

Čeložnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Alice Marková

44 let,  BEZPP

Kyjov

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Haasová

66 let,  BEZPP

Blansko

Obrázek člena nebyl nalezen

Irena Koláčková

35 let,  BEZPP

Černá Hora

Obrázek člena nebyl nalezen

Pavla Štůralová

47 let,  BEZPP

Veselí nad Moravou

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Komárková

57 let,  BEZPP

Ráječko

Obrázek člena nebyl nalezen

Helena Heinereichová

62 let,  BEZPP

Ivančice

Obrázek člena nebyl nalezen

Alena Důbravová

26 let,  BEZPP

Podivín

Obrázek člena nebyl nalezen

Miluše Talafantová

62 let,  BEZPP

Dolní Kounice

Obrázek člena nebyl nalezen

Josef Studenič

54 let,  BEZPP

Rohatec

Obrázek člena nebyl nalezen

Vendula Gacova

40 let,  BEZPP

Ivančice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Miháliková

64 let,  ČSNS2005

Rudice

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Šebelová

48 let,  BEZPP

Šosůvka

Obrázek člena nebyl nalezen

Helena Rozkydalová

45 let,  BEZPP

Čejč

Obrázek člena nebyl nalezen

Dana Mlčuchová

35 let,  BEZPP

Krasová

Obrázek člena nebyl nalezen

Jana Polášková

57 let,  BEZPP

Svatobořice - Mistřín

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Šrejma

70 let,  BEZPP

Brno

Obrázek člena nebyl nalezen

Ludmila Stanislavová

55 let,  BEZPP

Strážnice

Obrázek člena nebyl nalezen

Miloslav Machuča

64 let,  BEZPP

Valtice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jarmila Hláčová

66 let,  BEZPP

Znojmo

Obrázek člena nebyl nalezen

Drahomíra Lesniaková

54 let,  BEZPP

Hodonice

Obrázek člena nebyl nalezen

Helena Garčicová

49 let,  BEZPP

Valtice

Obrázek člena nebyl nalezen

Zdeňka Seifertová

36 let,  BEZPP

Břeclav

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Straková

50 let,  BEZPP

Břeclav

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Dvořáková

46 let,  BEZPP

Židlochovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ludmila Černá

63 let,  BEZPP

Zakřany

Obrázek člena nebyl nalezen

Hana Jahodová

59 let,  BEZPP

Bošovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Edita Kranzová

53 let,  BEZPP

Břeclav

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Trávníčková

70 let,  BEZPP

Blansko

Obrázek člena nebyl nalezen

Monika Steinerová

25 let,  BEZPP

Vyškov

Obrázek člena nebyl nalezen

Vojtěch Hlaváček

61 let,  BEZPP

Blansko

Obrázek člena nebyl nalezen

Dagmar Krahulová

35 let,  BEZPP

Oslavany

Obrázek člena nebyl nalezen

Lenka Jenčková

56 let,  BEZPP

Hodonín

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimír Brhel

68 let,  BEZPP

Hodonín

Obrázek člena nebyl nalezen

Iveta Velicanová

52 let,  BEZPP

Petrov

Obrázek člena nebyl nalezen

Milena Homolová

47 let,  BEZPP

Hodonín

Obrázek člena nebyl nalezen

Šárka Nejezchlebová

47 let,  BEZPP

Blansko

Obrázek člena nebyl nalezen

Miroslava Pospíchalová

42 let,  BEZPP

Jevišovice

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: sevcik@csns.cz

Nahoru