Michal Ševčík

Narodil jsem se v roce 1986 v Brně, kde dlouhodobě pobývám a pracuji. Absolvoval jsem magisterské studium společenských věd. Volnočasově se zabývám vztahem filozofie, státovědy a pedagogiky. Jsem předsedou spolku (dříve o.s.), který od roku 2012 organizuje přednášky na citlivá společenská témata, rovněž působím jako redaktor vlasteneckého, studentského neformálního sdružení.

Od roku 2001 jsem aktivně pomáhal při realizaci předvolební kampaně v našem kraji tehdejšímu vedení České strany národně sociální do parlamentních voleb 2002, pracoval jsem v roce 2004 na kampani proti vstupu do EU již jako člen ČSNS, totéž se týkalo kampaně před volbami do Evropského parlamentu v rámci Národní koalice téhož roku.

Neváhejte se na mě obrátit s věcmi, které se týkají Jihomoravkského kraje. ČSNS je tu pro Vás.

Volební program

Náš program vychází ze tří zásad zdravého rozumu - z principu národního, principu sociálního a principu trvale udržitelného života i rozvoje.

1. Národní princip

 • Zohledňujeme národní tradice ve směru politickém, duchovním a kulturním. Přikláníme se k podpoře dobrovolné spolkové činnosti a zájmových organizací, které přispívají k občanské aktivitě a soudržnosti. Součástí našich zásad je též staré sokolské heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", propagace tradic a činnosti národních spolků (např. sokolského hnutí nebo Klubu českých turistů) apod.; a to již od úrovně mateřské školy. Pokládáme za důležité obnovovat a rozvíjet tělovýchovné akce typu sokolských sletů, spartakiád, kondičního sportování široké občanské veřejnosti apod.
 • Kloníme se k prosazování tradic národní a regionální kultury. Prioritou je ochrana všech národních kulturních památek – včetně sakrálních. 

2. Sociální princip

 • Podporujeme výstavby rozjezdového bydlení pro mladé rodiny, a to zejména družstevní bytové výstavby. V tomto smyslu je důležitá výstavba sociálních bytů ve vlastnictví obcí.
 • Podporu zaměstnanosti chceme zaměřit na zřizování podniků služeb města (obce) a na zřizování chráněných dílen pro nezaměstnané a sociálně či zdravotně vyloučené nebo postižené občany.
 • Zamezení sociální migrace. Podmínkou pro přiznání trvalého bydliště by mělo být vlastnictví bytu, popř. uzavření pracovní smlouvy v oblasti. Kritériem pro pobírání sociálních dávek v kraji by měly být dva odpracované roky v oblasti.
 • Podpora rozvoje základního i středního (všeobecného, odborného i učňovského) školství v kraji. Budeme usilovat o zvýhodnění dotací určených pro cílenou modernizaci strojního a technického vybavení škol (zejména středních odborných). Požadujeme zajištění úplné nezávislosti základního a středního (všeobecného i odborného) školství na dotacích ze soukromých zdrojů a plnou podporu financování škol ze státních zdrojů.
 • Vylepšování zdravotní a sociální péče, především pediatrie a péče o seniory, a v zajišťování dostupnosti rychlé záchranné pomoci.

3. Princip trvale udržitelného života i rozvoje

 • Podpora zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany.
 • Prosazovat obecné zájmy občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky.
 • Podpora regionálních farmářských trhů, lidových řemesel, folklorních tradic, turistických služeb a dopravní infrastruktury - výstavby dálnic.
 • Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí.

Naše zásady aneb Co je pro nás důležité

 • Odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů
 • Podpora rodin s dětmi a pracujícími rodiči
 • Zachování obranyschopnosti státu (české svrchovanosti)
 • Podpora sportu a fyzické kondice obyvatel
 • Posílení kvality vzdělávání
 • Vlastenectví
 • Ochrana přírody
 • Zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin
 • Podpora jaderným elektrárnám a elektromobilům
 • Odmítnutí privatizace vodních zdrojů
 • Zjednodušení živnostenského podnikání
 • Hospodaření s vyrovnaným rozpočtem

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: sevcik@csns.cz

Nahoru