Ing. Marie Paukejová

„Nadějné mládí a důstojné stáří všem“ – to považuje za svou politickou prioritu sociální Marie Paukejová z Českých Budějovic, zakladatelka a předsedkyně Jihočeské růže a členka přípravného výboru ANS s garancí v soc. oblasti.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika a řízení průmyslu. Pracovala v zahraniční korespondenci Strojimportu, jako referentka investic národního podniku Pleas v Havlíčkově Brodu, poté jako OSVČ. Dlouhodobě se věnuje sociální oblasti.

„Nikdy jsem politiku nepovažovala za zdroj svého osobního příjmu či prospěchu, ale přirovnávám ji pro sebe k ‚adrenalinovému sportu‘. Jako zastupitelka města jsem byla přesvědčena, že se mi bude dařit prosazovat otevřenou, perspektivní a spravedlivou sociální a bytovou politiku, které zůstávají alfou a omegou mé každodenní občanské práce dodnes. Své názory a politické zaměření nehodlám měnit.“

V roce 2006 se plně začala věnovat občanskému sdružení Jihočeská RŮŽE, které provozuje Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou (azylový dům) a Poradenské centrum – rovné šance pro všechny v Českých Budějovicích (občanská poradna). „Zkušenosti, plynoucí z práce na obou těchto místech, mě dovedly k přesvědčení, že v naší zemi sociální a bytová politika prakticky neexistuje. Lidé trpí nezaměstnaností, nedostatkem financí, vysokou zadlužeností, nemožností získat finančně dostupné bydlení a brutálními praktikami šmejdů nejrůznějšího zaměření (majitelé bytů a ubytoven, exekutoři, lichváři a pseudozaměstnavatelé). Všem těmto šmejdům vyhlašuji válku a svoji současnou kandidaturu považuji za kouřový signál k vykopání válečné sekery.“

Co prosazujeme

Jihočeská kandidátka ČSNS je sestavena ve spolupráci s Aliancí národních sil (ANS), na jejíž činnosti se ČSNS podílí. Směr veškerého konání ANS určuje jediná otázka: "Je to dobré pro naši zemi?"

Prosazujeme těchto 6 bodů:

  1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.
  2. ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy.
  3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství a zrušení církevních restitucí.
  1. NE ilegální imigraci.
  2. NE exekucím a novodobému otrokářství nadnárodních firem.
  3. NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

Kandidáti do PSP ČR 2017

Ing. Marie Paukejová

Ing. Marie Paukejová

65 let,  ANS

České Budějovice

Prof. Ing. Vladimír Kremsa, Ph.D.

Prof. Ing. Vladimír Kremsa, Ph.D.

63 let,  BEZPP

České Budějovice

Ing. Jana Ludačková

Ing. Jana Ludačková

45 let,  ANS

České Budějovice

Jana Červáková

Jana Červáková

63 let,  ANS

Homole

Obrázek člena nebyl nalezen

Vlastimil Vach

49 let,  BEZPP

Lom

Alice Stierandová

Alice Stierandová

55 let,  ANS

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Ladislav Chyňava

58 let,  BEZPP

České Budějovice

Jarmila Hanzlíková

Jarmila Hanzlíková

63 let,  ANS

České Budějovice

Vladan Císler

Vladan Císler

55 let,  ANS

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Eliška Hartlová

68 let,  ANS

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Mgr. Ing. Miroslav Kříž

53 let,  ANS

Rapšach

Simona Gorolová

Simona Gorolová

39 let,  ANS

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Oldřich Klíma

65 let,  BEZPP

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Marie Snižková

54 let,  ANS

České Budějovice

Mgr. František Stropek

Mgr. František Stropek

88 let,  BEZPP

Veselí nad Lužnicí

Obrázek člena nebyl nalezen

Bohumila Hanesová

55 let,  ANS

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Jiří Schüller

33 let,  ANS

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Věra Písecká

63 let,  ANS

České Budějovice

Ladislav Hanzlík

Ladislav Hanzlík

64 let,  ANS

Písek

Obrázek člena nebyl nalezen

Vítězslav Fabián

31 let,  BEZPP

České Budějovice

Obrázek člena nebyl nalezen

Vladimír Heide

65 let,  ANS

Pořešín

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Nahoru