Volební servis pro komunální volby

ČSNS byla před druhou světovou válkou nazývána "stranou starostů". Nebylo to náhodou, protože sama národně sociální politika je především o vytváření dobrých vztahů s lidmi v místě, kde člověk žije. Starostové a zastupitelé jsou politici, kteří v politické hierarchii mohou jako první ovlivňovat věci ve veřejném zájmu a jsou to také lidé, kteří obvykle dostávají velmi dobrou zpětnou vazbu. 

O čem přemýšlíme?

Myslíme si, že vysoká politika by měla mít svůj základ v politice komunální a v potřebách normálních lidí. Pokud vláda nemá zpětnou vazbu od obyvatelstva, začne přijímat rozhodnutí, která jdou proti němu. K tomu po listopadu 1989 dochází v podstatě nepřetržitě. Nerespektování většinového názoru občanů je na denním pořádku, ať už se jedná o rozdělení Československa, církevní restituce, EET, různé nevýhodné mezinárodní smlouvy atd. Vadnou shledáváme především naší ústavu, která tento systém zformovala, na její změnu však nyní není politická vůle dostatečně silná, protože jsme ovládáni politickými stranami, kterým tento stav vyhovuje.

Co chceme?

Vybudujeme politickou stranu, která bude prosazovat národní zájmy. Chtěli bychom přesvědčit co nejvíce politicky aktivních lidí v obcích, že kandidovat za "nezávislé kandidáty" politický systém u nás nevylepšuje. Chápeme odpor lidí ke zkorumpovaným politickým stranám, které jsou napojeny na mezinárodní struktury nebo konkrétní oligarchy, jejichž zájmy také prosazují. Chápeme odpor ke kandidatuře pod hlavičkou takových politických stran. Musíme ovšem zdůraznit, že tříštění politicky aktivních lidí prospívá především těm oligarchům a nadnárodním společnostem, od kterých se lidé z nezávislých kandidátek distancují. Výsledkem všeho je to, že na české politické scéně nevznikla masová politická strana prosazující české zájmy, jejíž vedení by muselo brát v úvahu názory svých členů. Proto politika zdánlivě nelogicky směřuje proti naší vůli. ČSNS nechce být zapojena do jakéhokoliv "nadnárodního" sdružení politických stran, které korumpuje politiky v zájmu nadnárodních korporací. Chceme být zavázáni pouze obyvatelům Českého státu, hledáme tedy právě Vás.

Co nabízíme?

Pro nezávislé kandidáty v komunálních volbách, kteří souhlasí s naším národně sociálním programem, nabízíme podporu, která zahrnuje propagaci jejich jména a názorů, zřízení poddomény na tomto webu a e-mailové schránky s koncovkou csns.cz. Pro nově kandidující nabízíme dále podporu administrativní (jak sepsat prohlášení kandidátů, jak sestavit kandidátky, jak ji podat atd.), případně i organizační (tisk letáků atd.). V neposlední řadě je výhodné kandidovat za ČSNS proto, že nebudete muset sbírat podpisy pod petici, která je nutná, kandidujete-li v komunálních volbách jako nepolitické uskupení. Budeme rádi, pokud do ČSNS vstoupíte, zároveň to však není podmínka naší spolupráce.

S kým budeme spolupracovat?

Budeme rádi spolupracovat s lidmi, kteří v žádné politické straně být nechtějí, samozřejmě s lidmi kteří vstoupí do ČSNS, ale můžeme spolupracovat i s lidmi, kteří jsou v jiné názorově blízké straně nebo hnutí. Podmínkou naší spolupráce je však to, že budete souhlasit s našimi politickými východisky a nesympatizujete nebo jste v minulosti nesympatizovali s jakoukoliv rasistickou ideologií včetně novodobých ideologických oborů typu "gendrová studia" apod.

Kontaktujte nás e-mailem nebo vyplňte níže kontaktní formulář a odešlete ho. Obratem se s Vámi spojíme. Těšíme se na setkání s Vámi, budoucími kandidáty ČSNS.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru