Úvod

Odkaz prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka, dr. Edvarda Beneše a političky dr. Milady Horákové zavazuje. Jsme přesvědčeni, že nastal čas vrátit politiku k lidem. Nemohou o nás přeci rozhodovat ti, kteří jsou stovky, či dokonce tisíce kilometrů daleko. Nemohou o nás rozhodovat elitáři. Aby to platilo, je třeba za toto bojovat. Prvním naším úkolem je obnovit činnost České strany národně sociální v naší obci…

Petr Linhart

Jsem přesvědčen, že být Čechem, neznamená jen jásat v době velkých vítězství našich sportovních reprezentantů. Myslím, že být Čechem znamená rozhodovat o sobě, stát si za svými činy a nenechat druhé o nás rozhodovat. Chci, aby i mé děti měly právo o sobě rozhodovat a nebylo o nich rozhodováno. A boj o toto vše začíná už na komunální úrovni….

Jsem bývalý voják z povolání, v současnosti pracuji jako dabingový dramaturg. Mám dvě děti a v naší obci žiji už více než 7 let. A protože tu chci žít dál, vím, že je třeba se o ní zajímat a starat. 

Co chceme

Naše obec je skvělé místo pro život. Ačkoliv v minulých letech současné vedení obce udělalo obrovský kus práce, jsme přesvědčeni, že i u nás jsou oblasti, které potřebují vylepšení:

  • je třeba zlepšit spolupráci s organizacemi působícími v naší obci (Zemědělská univerzita, Správa Pražského hradu atd.)
  • zlepšit dopravní obslužnost obce. Zajistit více přímých autobusových linek na Prahu, Kladno a Rakovník
  • tlačit na okolní obce, aby jejich nepořádky neovlivňovaly naše občany (chodník na Slovanku, zoufalý stav autobusových zastávek a jejich okolí na Slovance a tím zvýšené nebezpečí úrazu)
  • zlepšit fungování místní školy
  • podpora rodin, starých občanů a hendikepovaných občanů
  • zvýšení míst se sběrnými kontainery pro tříděný odpad
  • umístění bankomatu v obci 

Námětů na zlepšení, či vylepšení v naší obci je samozřejmě více. Tyto jsou však nejtěžším problémem. Myslíme si, že pro naše občany je mnohem důležitější jejich bezpečnost (viz. Slovanka), než zamýšlená a drahá rekultivace rybníka….

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: plinha@email.cz

Nahoru