Facebook

Úvod

Česká strana národně sociální na Kladensku utlumila své působení po roce 2002. Nyní chceme navázat na naši dřívější činnost a zřizujeme tyto webové stránky. 

Tak, jako se píše ve výzvě ČSNS týkající se komunální politiky, chtěli bychom přesvědčit co nejvíce politicky aktivních lidí v Kladně a okolí, že kandidovat za "nezávislé kandidáty" politický systém u nás nevylepšuje. Chápeme odpor lidí ke zkorumpovaným politickým stranám, které jsou napojeny na mezinárodní struktury nebo konkrétní oligarchy, jejichž zájmy také prosazují. Chápeme, že za takové strany kandidovat nechtějí. Musíme ovšem zdůraznit, že toto tříštění politicky aktivních lidí prospívá především těm oligarchům a nadnárodním společnostem, od kterých se lidé z nezávislých kandidátek distancují. Výsledkem všeho je to, že na české politické scéně nevznikla masová politická strana prosazující české zájmy, jejíž vedení by muselo brát v úvahu názory svých členů. Proto politika zdánlivě nelogicky směřuje proti naší vůli.

Chceme oslovit především ty, kteří v minulosti kandidovali na nezávislých kandidátkách, aby (pokud s námi souhlasí) se k nám přidali. Společně budeme pracovat nejen pro Kladno, ale i pro náši vlast.

Něco z naší historie - původní stránky ČSNS v Kladně ;)

Rozpočet Kladna

naleznete ke stažení zde. Analýzu brzy zveřejníme.

Bc. Filip Souček

Motto: Acta, non verba - Činy, ne slova

V Kladně žiji více jak třináct let. Po úspěšném dokončení Kladenského gymnázia jsem vystudoval obor Bezpečnostní studia. Bezpečnost je pro mne prioritou, protože bezpečí obyvatel je důležité pro jejich spokojenost a další rozvoj města. Profesně se ovšem zabývám logistikou, a proto si také uvědomuji, jak důležitá je pro město správně fungující dopravní a technická infrastruktura. Právě bezpečí, nedostatečná údržba dopravních cest a veřejných prostranství a dopravní dostupnost, jsou hlavními problémy, které Kladno jako město v současné době má.

Zastávám názor, že kdo jiný než občané města mohou nejlépe říct, co je třeba udělat, aby se v takovém městě žilo lépe. Právě občané jsou srdcem a duší takového města. Každý den jsem přímo konfrontován s problémy, které Kladno má a které je třeba řešit. Ze strany vedení města ale bohužel často slyšíme jen sliby, které se přelévají do dalších a dalších volebních období a výmluvy, proč něco nejde. Místo skutečných výsledků se tak často nečinnost snaží skrýt za veřejně prospěšné akce, které město ještě více vzdalují od řešení skutečných problémů.

Chci dokázat, že Kladno není Záporno a že i Kladno může nábídnout svým občanům důstojné zázemí pro jejich život. Vždy se snažím k věcem přistupovat pozitivně a proto jsem přesvědčen, že za přispění nás všech, můžeme z Kladna udělat město pro lepší život. Mým cílem je, aby se z Kladna stalo bezpečné a klidné město s dobrou dopravní dostupností, kvalitními službami pro své občany a s fungující infrastrukturou.

Co chceme

Našim cílem je z Kladna udělat lepší město pro život a změnit přístup města ke svým občanům a veřejným financím. Věříme, že komunální politika se dá dělat slušně a pro lidi, protože především kvůli nim tu jsme. Město Kladno již dlouhodobě strádá pod vedením lidí, jejichž cíle jsou více či méně zaměřené spíše na osobní prospěch než na zlepšení městského prostřední. Česká strana národně sociální je tradiční českou stranou, a proto chceme obnovit na Kladně činnost ČSNS a případně i rozšířit členskou základnu, aby se úspěšně zúčastnila komunálních voleb v roce 2018. Členství ve straně není podmínkou pro naši spolupráci. Chceme sestavit kandidátku z aktivních lidí, kteří budou mít podobný pohled na věci, které nás trápí, a které je potřeba rozvíjet. A nejedná se jen o konkrétní investiční záměry města, ale také o přístup v politice obecně.

Naše zásady

  • fungující infrastruktura
  • bezpečnost
  • podpora rodin s dětmi
  • dobrá dopravní dostupnost
  • podpora sportu a fyzické kondice obyvatel
  • podpora vzdělávání
  • vlastenectví
  • hospodaření s vyrovnaným rozpočtem
  • udržitelný rozvoj obce a společnosti

Do voleb zbývají 2 roky. Tento čas využijeme k tomu, abychom navázali kontakt s Vámi, lidmi, kteří se aktivně zajímají o dění kolem nás a sdílejí s námi pohled na svět. Proto neváhejte a kontaktujte nás. Jsme tu pro Vás.

Podporují nás

Patricie Kleinerová

Patricie Kleinerová

41 let,  BEZPP

Tuchlovice - Srby

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru