Daniel Pastrňák

                                                                                                   Národní socialista.

Co chceme pro město

Občan hospodářem

Občan rozhoduje o investicích města.

Bezpečnost

Bezpečnost občanů města a ochrana jejich majetku, je pro nás zásadní.

Zaměstnanost

Práce je chlebem.  Naším cílem je podpora a rozvoj pracovních příležitostí.

Fungující doprava

Bezpečné přechody, více parkovacích míst a plynulejší doprava.

Město dětem

Podpora sportu, zájmových aktivit, kroužků, škol a dětských hřišť.

Prosperita

Kvalita života úzce souvisí s kvalitou prostředí, ve kterém člověk žije.

Čisté město

Čistota-půl zdraví. Čisté ulice a veřejná prostranství, jsou pro nás důležité.

Prevence proti drogám

Nebezpečí užívání drog zejména mladistvých, je mimořádně nebezpečné. Bojujeme proti drogám!

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru