ČSNS a Petr Zenkl, sjezd 1946

Uveřejňujeme práci Dr. Petra Zenkla, která vznikla po skončení druhé světové války u příležitosti prvního poválečného sjezdu strany. Text jasně ukazuje na jakých základech a z čeho tehdy naše strana vycházela a na co současná ČSNS navazuje.

Národní socialismus věčně živý
Dr. Petr Zenkl
Praha 1946

Skončili jsme práce, ke kterým jsme se sešli, a zase se rozejdeme do svých domovů. Ale dříve ještě, než si navzájem stiskneme pravice a rozloučíme se s přáním štěstí a zdaru, je mojí povinnosti shrnout zkušenosti a poznatky, posbírané za uplynulé měsíce a načrtnout alespoň v hrubých rysech linii, kterou chce naše hnutí sledovat v budoucnosti. A hned, ještě než přikročím k podrobnějšímu výkladu, vyjádřím slovy něco, co jsme všichni cítili od počátku tohoto našeho sjezdu - poznatek nejzákladnějši a nejradostnější, který jsme cítili a sdíleli silněji a silněji každou hodinu a každou minutu tohoto našeho rokováni: Poznání, že naše československá národněsocialistická strana žije a mohutní, že je a zůstane tím, čím byla vždy, hnutím mladým, kvasícím, životnýma vítězným, že ze zkoušek, které na ni dolehly, vyšla sice zkrvavena, ale vnitřně silnější a naprosto jednotná. Vzpomeňte si jen na chaotické dny po našem osvobozeni, kdy se některým pochybovačům — a měli jsme je někdy i ve vlastních řadách — zdálo, že tradice a ideály našeho hnutí nemají už nové republice co říci a že naše strana smyslu své existence pozbyla. Že s řadou našich zemřevších předáků umřela i naše strana i že byl její strom smrtelné zasažen u kořene.

Bratři a sestry! Kam se dnes poděly všechny ty nejistoty, pochyby a strachy! šli jsme dál pevně svoji cestou, nevšímali si ani svodů, ani lákání, ani hrozeb, nespoléhali se na nic než na sebe a na svoiji pravdu. Pro to právě, pro tuto věrnost, pro tuto vnitřní jistotu a samostatnost jsme dnes zase pilířem republiky a mocným lidovým hnutím. Jsme tu, žijeme, organisujeme se a rosteme. Svoji existenci nemusíme ospravedlňovat, protože se neopírá ani o pouhé schematické rozvržení našeho vnitropolitického života, ani o vnější ideové popudy a proudy, nýbrž o vůli širokých československých lidových mas, které se na cestě k novým cílům buď seřadily pod svůj starý prapor, anebo které dnes v naší víře nalezly vyjádření víry vlastní. Jsme tu, protože nás lid, národ a republika potřebuje. Vidíme to takřka na každém kroku, slyšíme to ze statisíců úst a uvědomujeme si povinnost, kterou nám tato skutečnost ukládá. Povinnost před státem, před národem a předvlastním svědomím; povinnost těžkou a odpovědnou, ale povinnost krásnou, kterou splníme tak, jako jsme ji v uplynulých letech a desetiletích splnili vždy a za všech okolností.

...dálé v příloze PDF...


Přiložený soubor PDF

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru